Tel: 0962.951.247 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến

Thành viên Hoàng Kiều Trang Thư

Cấp độ thành viên

14
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 0 18 50%
Môn Hóa 9310 2311 81%
Môn Sinh 4325 1524 70%
Môn Tiếng Anh 0 25 52%
Tổng cộng: 13635 3878 76%

Comment giao lưu với Hoàng Kiều Trang Thư

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com