Tel: 0962.951.247 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến

Thành viên Lê Bảo Quốc

  • THPT Lê Hoài Đôn - Bến Tre
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 0 9 67%
Môn Lý 0 499 61%
Môn Hóa 0 324 72%
Môn Sinh 0 549 59%
Môn Tiếng Anh 0 61 56%
Tổng cộng: 0 1442 63%

Comment giao lưu với Lê Bảo Quốc

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com