Tel: 0962.951.247 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên tranhoangtrong

  • Trường THPT Phạm Văn Đồng - Quảng Ngãi
  • 540

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 31 30 70%
Môn Lý 65 106 54%
Môn Hóa 434 463 66%
Tổng cộng: 530 599 64%

Comment giao lưu với tranhoangtrong

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com