Tel: 0962.951.247 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến

Thành viên Nguyễn Đăng Hoàn

  • THPT Lê HồngPhong - Đắk Lắk
  • 5
  • "https://m.facebook.com/hoanpp246?ref=bookmarks"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 0 136 49%
Môn Lý 0 44 59%
Môn Hóa 0 4 50%
Môn Sinh 0 46 28%
Môn Tiếng Anh 0 41 34%
Môn Địa Lý 0 51 45%
Môn Sử 0 193 33%
Môn GDCD 0 71 46%
Tổng cộng: 0 586 41%

Comment giao lưu với Nguyễn Đăng Hoàn

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com