Tel: 0962.951.247 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Thoa Nguyen

  • THPT Giồng Ông Tố - TP HCM
  • 1437

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán -1 1 0%
Môn Tiếng Anh 1422 1311 69%
Môn Văn 0 33 70%
Tổng cộng: 1421 1345 69%

Comment giao lưu với Thoa Nguyen

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com