Tel: 0962.951.247 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Minh Thuc Nguyen

  • THPT Thanh Miện II - Hải Dương
  • 842

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 0 43 35%
Môn Lý 335 457 58%
Môn Hóa 509 973 55%
Môn Tiếng Anh -12 39 23%
Tổng cộng: 832 1512 54%

Comment giao lưu với Minh Thuc Nguyen

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com