Tel: 0962.951.247 - Phone: 024.7300.7989 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến

Thành viên Mộng Trúc

  • THPT Cần Thạnh - TP HCM
  • 10
  • "Không còn nhiều thời gian nữa, phải cố gắng hết mình nhé cô gái!"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 0 33 30%
Môn Hóa 0 308 72%
Môn Sinh 0 617 69%
Môn Tiếng Anh 0 110 77%
Tổng cộng: 0 1068 69%

Comment giao lưu với Mộng Trúc

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 024.7300.7989

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com