Tel: 0962.951.247 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến

Thành viên dang thi xuan nhan

  • THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - TP HCM
  • 1074

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 11 7 86%
Môn Tiếng Anh 1053 1854 52%
Môn Văn 0 0 0%
Tổng cộng: 1064 1861 52%

Comment giao lưu với dang thi xuan nhan

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com