Tel: 0962.951.247 - Phone: 024.7300.7989 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến

Thành viên Bim Bim

  • THPT A Hải Hậu - Nam Định
  • 2280

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 45 27 81%
Môn Tiếng Anh 2168 1765 74%
Môn Văn 0 1 100%
Tổng cộng: 2213 1793 74%

Comment giao lưu với Bim Bim

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 024.7300.7989

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com