Thành viên Nga Nguyen

  • THPT Lê Hữu Trác II - Hà Tĩnh
  • 2441

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 266 172 81%
Môn Lý 873 651 78%
Môn Hóa 1291 884 79%
Tổng cộng: 2430 1707 79%

Comment giao lưu với Nga Nguyen

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com