Thành viên Linh Li Lom

  • THPT Thường Tín - Hà Nội
  • 227

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 196 176 70%
Môn Hóa 21 53 45%
Tổng cộng: 217 229 64%

Comment giao lưu với Linh Li Lom

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com