Tel: 0962.951.247 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Ngọc Phương Yến

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 0 334 54%
Môn Lý 0 11 18%
Môn Hóa 0 1171 67%
Môn Sinh 0 1819 57%
Môn Tiếng Anh 0 2 0%
Tổng cộng: 0 3337 60%

Comment giao lưu với Nguyễn Ngọc Phương Yến

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com