Tel: 0962.951.247 - Phone: 024.66.869.247 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến

Thành viên Poòng Hoàng

  • Trường PT DTN THPT Mường Chà - Điện Biên
  • 2480

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 0 719 47%
Môn Lý 0 1 100%
Môn Sử 0 538 85%
Tổng cộng: 0 1258 64%

Comment giao lưu với Poòng Hoàng

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 024.66.869.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com