Thành viên Xuân Hinh

  • THPT Mari Cuire - Hà Nội
  • 18

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 0 9 33%
Môn Sinh 8 22 45%
Tổng cộng: 8 31 42%

Comment giao lưu với Xuân Hinh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com