Thành viên Quyền Trần

  • Trường THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai
  • -10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 0 31 45%
Môn Lý 0 200 54%
Môn Hóa -20 179 34%
Môn Sinh 0 40 35%
Môn Tiếng Anh 0 25 24%
Môn Địa Lý 0 1 0%
Tổng cộng: -20 476 42%

Comment giao lưu với Quyền Trần

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247
  • 04.66.869.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com