Tel: 0962.951.247 - Phone: 024.7300.7989 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến

Thành viên Quyền Trần

  • Trường THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai
  • -10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 0 95 64%
Môn Lý 0 212 51%
Môn Hóa -20 222 35%
Môn Sinh 0 85 46%
Môn Tiếng Anh 0 25 24%
Môn Địa Lý 0 41 66%
Tổng cộng: -20 680 47%

Comment giao lưu với Quyền Trần

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 024.7300.7989

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com