Tel: 0962.951.247 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lê Đặng Minh Thư

Cấp độ thành viên

11
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 8 13 85%
Môn Lý 2157 377 80%
Môn Hóa -1 1 0%
Môn Sinh 2 1 100%
Môn Tiếng Anh 7298 2976 86%
Môn Văn 0 4 100%
Môn Địa Lý 0 1 100%
Tổng cộng: 9464 3373 85%

Comment giao lưu với Lê Đặng Minh Thư

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com