Tel: 0962.951.247 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến

Thành viên thangbkhn

  • THPT Chuyên Đại học Sư phạm - Hà Nội
  • 375

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 6 6 67%
Môn Lý 297 450 55%
Môn Hóa 58 301 39%
Tổng cộng: 361 757 49%

Comment giao lưu với thangbkhn

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com