Tel: 0962.951.247 - Phone: 024.66.869.247 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến

Thành viên Thuan Le Kim

  • THPT Chu Văn An - Quảng Trị
  • 5400
  • "Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy... Ta lại có 1 ngày mới để yêu thương"

Cấp độ thành viên

8
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 1960 979 72%
Môn Lý 0 1 100%
Môn Sử 0 862 76%
Tổng cộng: 1960 1842 74%

Comment giao lưu với Thuan Le Kim

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 024.66.869.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com