Thành viên Thúy Hà

  • THPT Anh Sơn 2 - Nghệ An
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 0 6 0%
Môn Lý 0 50 26%
Môn Hóa 0 200 31%
Môn Tiếng Anh 0 165 27%
Tổng cộng: 0 421 28%

Comment giao lưu với Thúy Hà

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247
  • 04.66.869.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com