Tel: 0962.951.247 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)

Học trực tuyến

Thành viên SỐ PI

  • - Cần Thơ
  • 87160

Cấp độ thành viên

39
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 8285 1130 93%
Môn Lý 11540 1739 80%
Môn Hóa 11260 1406 90%
Môn Sinh 5585 805 80%
Môn Tiếng Anh 13040 1950 82%
Môn Địa Lý 0 2 100%
Môn Sử 0 9 44%
Tổng cộng: 49710 7041 85%

Comment giao lưu với SỐ PI

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0962.951.247
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 8:00 đến 22:00)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com