Thành viên vothibichphuong

  • THPT Võ Trường Toản - Đồng Nai
  • -137

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán -32 67 19%
Môn Lý -13 100 29%
Môn Hóa -67 109 25%
Môn Sinh -18 90 27%
Môn Tiếng Anh -5 14 21%
Tổng cộng: -135 380 25%

Comment giao lưu với vothibichphuong

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com