Đề luyện Dao động cưỡng bức và dao động tắt dần đề số 1

Thời gian thi : 30 phút - Số câu hỏi : 18 câu - Số lượt thi : 125

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Sự tự dao động là một dao động:

Câu 2: Chuyển động của người đánh đu là 

Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 4: Thế nào là một dao động tự do?

Câu 5: Hãy chọn câu đúng 

Câu 6: Trong dao động cơ học, khi nói về vật dao động cưỡng bức (giai đoạn đã ổn định), phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 7: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào 

Câu 8: Chọn phát biểu đúng?

Câu 9: Dao động cưỡng bức là dao động:

Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng 

Câu 11: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 12: Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động 

Câu 13: Một vật đang dao động cơ học, khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng, vật sẽ tiếp tục dao động 

Câu 14: Chọn đáp án sai khi nói về dao động cưỡng bức 

Câu 15: Điều nào sau đây không đúng với dao động cơ học 

Câu 16: Dao dộng tắt dần

Câu 17: Một vật dao động tắt dần chậm vì lực cản của môi trường thì vận tốc cực đại và biên độ dao động 

Câu 18: Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 pham hieu 15 18 83% 5.95
2 Minh Duc Trinh 14 18 78% 7.47
3 Phạm Thảo 10 18 56% 3.8
4 Heart Steel 8 18 44% 4.28
5 bui cong tu 2 4 50% 1.27
6 Trần Nguyên Khánh 1 1 100% 0.18
7 Lăng Việt 9 18 50% 5.57
8 tuan 0 0 0% 0.2
9 Dang Dinh Quang 6 18 33% 3.67

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12