Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên tuan

  • Trường THPT Hoàng Cầu - Hà Nội
  • 1030

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 25 44 50%
Môn Lí lớp 12 761 1066 57%
Môn Hóa lớp 12 230 424 55%
Tổng cộng: 1016 1534 56%

Comment giao lưu với tuan

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com