Đề thi Cao đẳng môn Toán khối A, A1,B, D năm 2012

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 12 câu - Số lượt thi : 686

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số y =  \frac{2x+3}{x+1}    (1).a)Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1),b)Viết phương trình tiếp tuyến d của đồ thị hàm số (1), biết rằng d vuông góc với đường thẳng y = x + 2.

Câu 2: Giải phương trình 2cos2x + sinx = sin3x.

Câu 3: Giải bất phương trình log2(2x).log3(3x) > 1.

Câu 4: Tính tích phân I = \int_{0}^{3}\frac{x}{\sqrt{x+1}}dx.

Câu 5: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, AB = a√2, SA = SB = SC. Góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABC) bằng 600. Tính thể tích khối chóp S.ABC và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC theo a.

Câu 6: Giải phương trình 4x3 + x – (x + 1)\sqrt{2x+1} = 0 (x ∈ R).

Câu 7: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C ): x2 + y2 – 2x – 4y + 1 = 0 và đường thẳng d: 4x – 3y + m = 0. Tìm m để d cắt (C) tại hai điểm A, B sao cho \widehat{AIB} = 1200, với I là tâm của (C).

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng : d1\left\{\begin{matrix}x=t\\y=2t\\z=1-t\end{matrix}\right. (t ∈ R) , d2\left\{\begin{matrix}x=1+2s\\y=2+2s\\z=-s\end{matrix}\right.   (s ∈ R).

Chứng minh d1 và d2 cắt nhau. Viết phương trình mặt phẳng chứa hai đường thẳng d1, d2.

Câu 9: Cho số phức z thỏa mãn (1 – 2i)z - \frac{2-i}{1+i} = (3 – i)z. Tìm tọa độ điểm biểu diễn của z trong mặt phẳng tọa độ Oxy.

Câu 10: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC. Các đường thẳng BC, BB’, B’C’ lần lượt có phương trình là y – 2 = 0, x – y + 2 = 0, x – 3y + 2 = 0; với B’, C’ tương ứng là chân các đường cao kẻ từ B, C của tam giác ABC. Viết phương trình các đường thẳng AB, AC.

Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d: \frac{x-2}{-1}\frac{y+1}{-1}\frac{z+1}{1} và mặt phẳng (P) : 2x + y – 2z = 0. Đường thẳng ∆ nằm trong (P) vuông góc với d tại giao điểm của d và (P). Viết phương trình đường thẳng ∆ .

Câu 12: Gọi z1, z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2 – 2z + 1 + 2i = 0 . Tính |z1| + |z2|.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Tuy Nguyen 9 9 100% 42.38
2 Bông Bằng Lăng Đỏ 9 9 100% 52.67
3 Do Hai Dang 8 9 89% 4.68
4 Lieu Minh Tam 8 9 89% 7.7
5 tran van lac 7 9 78% 78.27
6 Hồng Quy 5 5 100% 0.47
7 Lananh Hoang 6 9 67% 42.97
8 nguyennhuthoa 5 6 83% 178.63
9 Thao Uyen Nghiem Nguyen 4 5 80% 91.13
10 Nguyễn Hồng Ngọc 4 5 80% 29.92
11 mr la 4 7 57% 29.57
12 Tien Dinh Duc Dinh 3 4 75% 48.68
13 Bình Minh 3 4 75% 40.77
14 hoang nhu y 2 2 100% 6.17
15 Vũ Ngọc Anh 2 2 100% 9.98
16 Se Se 4 8 50% 0.22
17 Thúy Tiny 3 6 50% 7.17
18 Lam Lam 4 9 44% 77.78
19 nguyễn huỳnh tiến 4 9 44% 6.02
20 tran linh 2 4 50% 15.02
21 Phạm Tấn Kha 1 1 100% 20.9
22 Phan Mai Linh 1 1 100% 12.33
23 th 2 4 50% 6.95
24 phamtan 1 2 50% 7.33
25 Lê Văn Đạt 0 0 0% 0.88
26 vn plut 3 9 33% 1.03
27 Ngô Thị Xuân 1 3 33% 5.48
28 Nguyễn Văn Hòa 1 4 25% 8.35
29 Chan Xong Hup 2 9 22% 2.78
30 nguyễn đại nhân 1 8 13% 1.98

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12