Đề thi Đại học môn Toán khối D năm 2011

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 515

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số y = \small \frac{2x+1}{x+1} 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho 2. Tìm k để đường thẳng y = kx + 2k + 1 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho khoảng cách từ A và B đến trục hoành bằng nhau.

Câu 2: Giải phương trình:  \small \frac{sin2x+2cosx-sinx-1}{tanx+\sqrt{3}} = 0

Câu 3: Giải phương trình:  log2 (8 – x2) + \small log_{\frac{1}{2}} (\small \sqrt{1+x} + \small \sqrt{1-x}) - 2 = 0 (x ∈ R)

Câu 4: Tính tích phân: I = \small \int_{0}^{4} \small \frac{4x-1}{\sqrt{2x+1}+2}dx

Câu 5: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, BA = 3a, BC = 4a; mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt phẳng (ABC). Biết SB = 2a√3 và \small \widehat{SBC} = 300. Tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAC) theo a

Câu 6: Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm:  \small \left\{\begin{matrix} 2x^{3}-(y+2)x^{2}+xy=m\\ x^{2}+x-y=1-2m \end{matrix}\right.     (x , y ∈ R)

Câu 7: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh B(-4 ; 1), trọng tâm G(1 ; 1) và đường thẳng chứa phân giác trong của góc A có phương trình x - y - 1 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh A và C

Câu 8: Tìm số phức z, biết: z - (2 + 3i)\overline{z} = 1 - 9i

Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(1 ; 0) và đường tròn (C) có phương trình: x2 + y2 – 2x + 4y – 5 = 0. Viết phương trình đường thẳng ∆ cắt (C) tại điểm M và N sao cho tam giác AMN vuông cân tại A.

Câu 10: Trong không gian với hệ Oxyz, cho đường thẳng ∆: \frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{4} = \frac{z}{1} và mặt phẳng (P): 2x - y + 2z = 0. Viết phương trình mặt cầu có tâm thuộc đường thẳng ∆, bán kính bằng 1 và tiếp xúc với mặt phẳng (P)

Câu 11: Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số y = \frac{2x^{2}+3x+3}{x+1} trên đoạn [0 ; 2]

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 BoyNgeo 7 9 78% 7.9
2 võ thị thanh loan 5 9 56% 10.93
3 laikimoanh 3 5 60% 66.6
4 Hồng Quy 1 1 100% 27.97
5 Tuy Nguyen 1 1 100% 0.98
6 Tien Dinh Duc Dinh 2 5 40% 100.03
7 Huỳnh Thị Mỹ Ngọc 0 0 0% 0.45
8 Thu Thuu 0 0 0% 0.12
9 Mai hồng bảo quyên 5 11 45% 0.63
10 Quang Nguyen 4 11 36% 3.2
11 tran linh 0 1 0% 0.33
12 mr la 0 1 0% 12.5

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12