Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên võ thị thanh loan

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 31 35 63%
Môn Lí lớp 12 -2 2 0%
Môn Hóa lớp 12 53 40 80%
Môn Anh lớp 12 74 151 50%
Môn Văn lớp 12 0 8 88%
Tổng cộng: 156 236 58%

Comment giao lưu với võ thị thanh loan

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com