Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên BoyNgeo

  • THPT Số 5Quảng Trạch - Quảng Bình
  • 5423

Cấp độ thành viên

8
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 118 134 63%
Môn Lí lớp 12 620 618 68%
Môn Hóa lớp 12 1793 910 88%
Môn Sinh lớp 12 843 531 86%
Môn Anh lớp 12 2039 1114 94%
Tổng cộng: 5413 3307 85%

Comment giao lưu với BoyNgeo

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com