Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên laikimoanh

  • Trường THPT Đăk Song - Đắk Nông
  • 1451

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 252 187 78%
Môn Lí lớp 12 312 594 53%
Môn Hóa lớp 12 155 648 48%
Môn Sinh lớp 12 322 497 55%
Môn Anh lớp 12 399 588 56%
Môn Văn lớp 12 0 12 75%
Tổng cộng: 1440 2526 55%

Comment giao lưu với laikimoanh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com