Đề thi học kì I lớp 11 môn Sinh trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ năm 2014 cơ bản (2)

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 0 câu - Số lượt thi : 2400

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lê Nguyễn Minh Phương 0 0 0% 0.38
2 victory 0 0 0% 0.47
3 Chương Hoàng 0 0 0% 0.28
4 Chi Bichan 0 0 0% 0.23
5 Chau Tran 0 0 0% 1.32
6 nguyễn thị tố như 0 0 0% 45.98
7 Trần Thị Lộc Ninh 0 0 0% 3.38
8 Nguyễn Nhung 0 0 0% 45.13
9 Thu Vũ 0 0 0% 0.45
10 Khánh Kate 0 0 0% 2.1
11 Lê Văn Toàn 0 0 0% 46.28
12 thupdragon99 0 0 0% 9.03
13 Hấp Hưng 0 0 0% 1.97
14 nguyen phat 0 0 0% 44.15
15 Đinh Hoàng Anh 0 0 0% 0.32
16 Hằng Bùi 0 0 0% 0.35
17 Thanh 0 0 0% 2.28
18 Phú Không Chãnh 0 0 0% 0.27
19 Đại Gia Phố Núi 0 0 0% 4.92
20 The Anh Pham 0 0 0% 0.28
21 Bang Bang 0 0 0% 0.45
22 Thần Nông 0 0 0% 0.6

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11