Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Nhung

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -73 122 24%
Môn Lí lớp 12 -124 441 30%
Môn Hóa lớp 12 1587 1406 50%
Môn Sinh lớp 12 -169 91 14%
Môn Anh lớp 12 11 151 34%
Môn Địa lớp 12 0 132 60%
Môn Sử lớp 12 0 4 50%
Tổng cộng: 1232 2347 43%

Comment giao lưu với Nguyễn Nhung

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com