Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Khánh Kate

  • Trường THPT Chân Mộng - Phú Thọ
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 5 40%
Môn Lý lớp 12 0 2 50%
Môn Hóa lớp 12 0 15 33%
Môn Sinh lớp 12 0 10 30%
Môn Tiếng Anh lớp 12 0 58 45%
Tổng cộng: 0 90 41%

Comment giao lưu với Khánh Kate

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com