Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đinh Hoàng Anh

  • Trường THPT Nguyễn Huệ - Ninh Bình
  • 830
  • "Selfie!!"

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 84 65%
Môn Hóa lớp 12 295 313 64%
Môn Sinh lớp 12 525 1144 60%
Môn Anh lớp 12 0 2 0%
Tổng cộng: 820 1543 61%

Comment giao lưu với Đinh Hoàng Anh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com