Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 12 trường THCS- THPT Hòa Bình năm học 2013-2014

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 40 câu - Số lượt thi : 2263

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Đặt vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp một điện áp u = U0cos(ωt – π/3) thì dòng điện trong mạch là i = I0cos(ωt – π/3). Đoạn mạch này có

Câu 2: Một mạch điện xoay chiều gồm một điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = \frac{0,16}{\pi } H , tụ điện có điện dung C = \frac{2,5.10^{-5}}{\pi } F mắc nối tiếp. Tần số dòng điện qua mạch là bao nhiêu thì có cộng hưởng xảy ra?

Câu 3: Cho hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt là x_{1}=4cos(\pi t-\frac{\pi }{6}) (cm) và x_{2}=4cos(\pi t-\frac{\pi }{2})  . Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

Câu 4: Máy biến áp có số vòng của cuộn sơ cấp là 250 vòng, cuộn thứ cấp 5000 vòng, cường độ hiệu dụng qua cuộn sơ cấp là 4 A. Hỏi cường độ hiệu dụng trong cuộn thứ cấp là bao nhiêu ?

Câu 5: Đoạn mạch điện xoay chiều RLC có  R = 10 Ω; cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = \frac{1}{10\pi }H ; tụ điện có điện dung C = \frac{10^{-3}}{2\pi }(F) mắc nối tiếp. Tần số của dòng điện f = 50Hz. Tổng trở của đoạn mạch là

Câu 6: Khi cường độ âm tăng gấp 100 lần thì mức cường độ âm tăng

Câu 7: Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn kết hợp, cùng pha, những điểm dao động với biên độ cực tiểu có hiệu khoảng cách từ đó tới các nguồn (với k = 0 ; ±1 ; ±2 ; …) có giá trị là

Câu 8: Người ta dựa vào sóng dừng để

Câu 9: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos πt (cm) . Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ x = 2 cm là

Câu 10: Có thể làm giảm cảm kháng của một cuộn cảm bằng cách

Câu 11: Đặt vào hai đầu điện trở thuần R = 20Ω  một điện áp, nó tạo ra trong mạch dòng điện i = √2cos(120 πt + π/6) (A). Điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở là

Câu 12: Một con lắc đơn có chu kỳ dao động là 4 s, thời gian để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ cực đại là

Câu 13: Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần

Câu 14: Dây AB căng nằm ngang dài 2 m, hai đầu A và B cố định, tạo một sóng dừng trên dây với tần số 50 Hz. Trên đoạn AB  có 5 nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là

Câu 15: Một sóng âm có tần số 200 Hz lan truyền trong môi trường nước với tốc độ 1500 m/s. Bước sóng của sóng này trong môi trường nước là

Câu 16: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18 s, khoảng cách giữa hai ngọn sóng kề nhau là 2 m. Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là

Câu 17: Tại cùng một nơi, ba con lắc đơn có chiều dài l1,l2 và  l = l1 + l2  dao động điều hòa với chu kỳ lần lượt là T1,T2 và T. Nếu T1 = 2 s, T2 = 1,5 s thì T có giá trị:

Câu 18: Cơ năng của một chất điểm dao động điều hòa tỉ lệ thuận với

Câu 19: Điều nào sau đây là sai khi nói về dao động điều hòa của con lắc lò xo?

Câu 20: Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa. Vận tốc của vật bằng không khi vật chuyển động qua

Câu 21: Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, L là cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Điện trở thuần R = 100 Ω. Điện áp hai đầu mạch u = 200cos100 πt (V). Khi thay đổi hệ số tự cảm của cuộn cảm thì cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị cực đại là

Câu 22: Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn không phụ thuộc vào

Câu 23: Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 24: Đặt điện áp u = U √2cos ωt  vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần L thì cường độ dòng điện tức thời chạy trong mạch là i. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 25: Chon câu đúng. Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, dài thì khoảng cách giữa 2 điểm nút hoặc 2 điểm bụng liên tiếp bằng

Câu 26: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 8cos3,14t (cm), lấy π = 3,14. Độ lớn vận tốc của vật tại vị trí cân bằng là

Câu 27: Điện áp u = 120√2cos120πt (V) có giá trị hiệu dụng và tần số là

Câu 28: Gia tốc của vật dao động điều hòa bằng 0 khi

Câu 29: Dòng điện xoay chiều i = 2√2cos(100 πt)  chạy qua điện trở R = 100 Ω. Sau thời gian 5 phút nhiệt lượng tỏa ra từ  điện trở là

Câu 30: Chọn câu trả lời đúng . Độ cao của âm là một đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào

Câu 31: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Khi tăng khối lượng của con lắc lên 9 lần thì tần số dao động của con lắc

Câu 32: Phát biểu nào sao đây không đúng với sóng cơ học ?

Câu 33: Trong đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, dòng điện và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch cùng pha khi

Câu 34: Trong dao động điều hòa thì cơ năng

Câu 35: Khi đặt điện áp u = U0cos ωt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm thuần và hai bản tụ điện lần lượt là 40 V, 90 V và 120 V. Giá trị của Uo bằng

Câu 36: Đặt một điện áp u = 220√2cosωt  vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh có R = 110 Ω. Khi hệ số công suất của đoạn mạch lớn nhất thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Câu 37: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 28cos(2000t - 20x) cm, trong đó x là tọa độ được tính bằng mét, t là thời gian được tính bằng giây. Tốc độ truyền sóng là

Câu 38: Con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m = 100 g và lò xo có độ cứng k = 100 N/m, dao động điều hòa với chu kỳ là

Câu 39: Sóng dọc có phương dao động

Câu 40:  Phát biểu nào sau đây là không đúng? Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh khi điện dung của tụ điện thay đổi và thỏa điều kiện ωL = \frac{1}{\omega C}  thì

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Bằng Lăng Tím 30 40 75% 19.63
2 Tú PT 26 40 65% 33.97
3 Linh Lung 26 40 65% 54.82
4 Trần Phương Nam 31 40 78% 25.13
5 Nguyễn Thị Thu Trang 2 2 100% 1.17
6 Khoa Lữ 19 40 48% 25.8
7 hà nhàn 25 40 63% 27.5
8 Bửu Tuyền 24 40 60% 14.6
9 Biển Lặng 36 40 90% 6.67
10 to ngoc quynh 32 40 80% 25.22
11 hiền Vy 22 40 55% 53.78
12 Trần Thị Lan 5 5 100% 3.85
13 Minh Ngọc Vũ 18 40 45% 46.7
14 Sun 27 39 69% 28.35
15 Vân vui vẻ 28 40 70% 38.43
16 đoàn văn toa 26 40 65% 34.37
17 Hai Milimet 11 14 79% 35.45
18 võ tấn danh 34 40 85% 21.75
19 ʚNguyễn Bảo Hânɞ 13 32 41% 42.63
20 Trần Minh Hậu 31 40 78% 30.27
21 Trần Vân 12 22 55% 25.18
22 Duy Thạch NP 27 40 68% 25.85
23 Dung Dung Điệu 26 40 65% 53.07
24 NGUYỄN TUYẾT HOA SƯƠNG 28 38 74% 31.18
25 daicatien 32 39 82% 25.37
26 Phúc Nguyên 33 40 83% 17.53
27 Thảo Ngốc 25 39 64% 31.47
28 Linh Sushii 25 35 71% 40.77
29 Hoàng Anh Sỹ 33 40 83% 32.98
30 Hiền Renn 33 40 83% 19.62
31 Nguyễn Văn Tiến 34 40 85% 21.33
32 Nguyễn Hương Giang 20 40 50% 30.12
33 HỒNG ĐỨC THANH 27 40 68% 48.42
34 Tr 12 16 75% 34.67

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12