`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên NGUYỄN TUYẾT HOA SƯƠNG

  • THPT Số 2 Phù Cát - Bình Định
  • 10
  • "thích những cái đơn giản,thích đi du lịch .ăn uống .nói chuyện phiến với bạn bè"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 1 0%
Môn Lý lớp 12 0 667 54%
Môn Hóa lớp 12 0 2 50%
Môn Sinh lớp 12 0 38 37%
Môn Anh lớp 12 0 182 58%
Tổng cộng: 0 890 54%

Comment giao lưu với NGUYỄN TUYẾT HOA SƯƠNG

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com