Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên HỒNG ĐỨC THANH

  • THPT Chuyên Thái Nguyên - Thái Nguyên
  • -45

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 83 45%
Môn Lí lớp 12 -15 371 50%
Môn Hóa lớp 12 0 90 30%
Môn Sinh lớp 12 -40 114 52%
Môn Anh lớp 12 0 100 45%
Môn Địa lớp 12 0 40 63%
Tổng cộng: -55 798 47%

Comment giao lưu với HỒNG ĐỨC THANH

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com