Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 12 trường THPT Mẫn Nha năm học 2013-2014

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 40 câu - Số lượt thi : 2297

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc đơn dài l_{1} thực hiện được 5 dao động bé, con lắc đơn dài l_{2} thực hiện được 9 dao động bé. Hiệu chiều dài dây treo của hai con lắc là 112cm. Tính độ dài l_{1} và l_{2}  của hai con lắc.

Câu 2: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 8cm và 6cm. Biên độ dao động tổng hợp không thể là:

Câu 3: Cường độ dòng điện trong mạch phân nhánh có dạng i=2\sqrt{2}cos100\pi t(A). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

Câu 4: Vận tốc truyền sóng cơ học lớn nhất trong môi trường...

Câu 5: Một con lắc lò xo bố trí nằm ngang, vật nặng dao động điều hòa với A = 10 cm, T = 0,5 s. Khối lượng của vật nặng  là m = 250 g, lấy \pi ^{2}= 10 . Lực đàn hồi cực đại tác dụng lên vật nặng có giá trị là

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng. Hai sóng nào sau đây không giao thoa được với nhau:

Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng với mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần?

Câu 8: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,4kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 40N/m. Người ta kéo quả nặng ra khỏi VTCB một đoạn 4cm rồi thả nhẹ cho nó dao động. Cơ năng dao động của con lắc là:

Câu 9: Một con lắc đơn có chu kỳ 1s khi dao động ở nơi có g =\pi2 m/s2. Chiều dài con lắc là:

Câu 10: Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M

Câu 11: Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào không dùng giá trị hiệu dụng?

Câu 12: Sóng âm là sóng cơ học có tần số khoảng.

Câu 13: Sóng truyền trên một sợi dây hai đầu cố định có bước sóng \lambda Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài  ngắn nhất của dây phải thoả mãn điều kiện nào?

Câu 14: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha với tần số 16Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A, B lần lượt những khoảng d1 = 30cm, d2 = 25,5cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có 3 dãy cực tiểu khác nhau. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là

Câu 15: Tại cùng một vị trí, nếu chiều dài con lắc đơn giảm 4 lần thì chu kì dao động điều hòa của nó:

Câu 16: Hiện nay người ta thường dùng cách nào sau đây để làm giảm hao phí điện năng trong quá trình truyền tải đi xa?

Câu 17: Một sợi dây đàn hồi AB dài 1,2m đầu A cố định, đầu B tự do, dao động với tần số f = 85Hz. Quan sát sóng dừng trên dây người ta thấy có 9 bụng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

Câu 18: Khi có sóng dừng trên một dây AB căng ngang thì thấy có 7 bụng trên dây, tần số sóng là 42Hz. Với dây AB và tốc độ truyền sóng như trên, muốn trên dây có 5 bụng thì tần số phải là

Câu 19: Dao động tắt dần là dao động có :

Câu 20: Xét hai dao động có phương trình x_{1}=A_{1}cos(\omega t+\varphi _{1})  và x_{2}=A_{2}cos(\omega t+\varphi _{2}). Pha ban đầu của  dao động tổng hợp được xác định bởi biểu thức

Câu 21: Con lắc đơn chiều dài 1m, thực hiện 10 dao động mất 20s ( lấy \pi = 3,14 ). Gia tốc trọng trường tại nơi thí nghiệm:

Câu 22: Rôto của máy phát điện xoay chiều là một nam châm có 3 cặp cực từ, quay với tốc độ 1200 vòng/phút

Câu 23: Dung kháng của một mạch RLC mắc nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Muốn xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch, ta phải

Câu 24: Một vật dao động điều hòa, quãng đường vật đi được trong một chu kì là 16cm. Biên độ dao động của vật là

Câu 25: Cho mạch RLC nối tiếp có U = 200V; R = 40\sqrt{3}\Omega ; L = \frac{0,5}{\pi } H;

C =\frac{10^{-3}}{9\pi } F; f = 50 Hz. Cường độ hiệu dụng trong mạch bằng

Câu 26: Đặt vào hai đầu mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp u=220\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{2})(V)  thì cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức i=2\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{4})(A) . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch này là

Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 40 \Omega và tụ điện mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha \frac{\pi }{3}  so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Dung kháng của tụ điện bằng

Câu 28: Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, R biến đổi. Biết L = 1/\piH; C = 10-3/4\piF. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều uAB = 75\sqrt{2} cos100\pit(V). Công suất trên toàn mạch là P = 45W. Điện trở R có giá trị bằng bao nhiêu?

Câu 29: Đặt vào một đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế  u=U_{0}cos(\omega t)V thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i=I_{0}cos(\omega t-\frac{\pi }{3})A . Quan hệ giữa các trở kháng trong đoạn mạch này thỏa mãn:\frac{\pi }{3}\Rightarrow Z_{L}

Câu 30: Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220V. Khi đó  điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 484V. Bỏ qua hao phí của máy. Số vòng dây cuộn thứ cấp là

Câu 31: Một vật dao động điều hòa có chu kì T = 0,2 s,  biên độ 5cm. Tốc độ của vật tại li độ x = +3cm là

Câu 32: Sóng ngang là sóng có phương dao động …

Câu 33: Một chất điểm dao động tắt dần có tốc độ cực đại giảm đi 5% sau mỗi chu kỳ. Phần năng lượng của chất điểm bị giảm đi trong một dao động là: 

Câu 34: Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của gia tốc là:

Câu 35: Chọn công thức đúng liên hệ giữa  bước sóng, vận tốc truyền sóng, chu kỳ và tần số:

Câu 36: Sóng truyền từ M đến N dọc theo phương truyền sóng với bước sóng \lambda =120cm . Tính khoảng cách  d = MN biết rằng sóng tại N trễ pha hơn sóng tại M là \frac{\pi }{3} .

Câu 37: Cho mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp có L thuần cảm. Biểu thức nào dưới đây là biểu thức xác định tổng trở của mạch.

Câu 38: Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào

Câu 39: Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = \frac{1}{2\pi }H) và tụ điện có điện dung C=\frac{10^{-4}}{3\pi }(F) . Biết tần số dòng điện trong mạch là 50 Hz. Tổng trở của mạch là

Câu 40: Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh và một ampe kế đo cường độ dòng điện trong mạch. Cuộn dây có r = 10 \Omega, L=\frac{1}{10\pi }H Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế dao động điều hoà có giá trị hiệu dụng là U = 50 V và tần số f = 50 Hz. Khi điện dung của tụ điện có giá trị là C1 thì số chỉ của ampe kế là cực đại và bằng 1A. Giá trị của R và C1

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Bằng Lăng Tím 27 31 87% 19.47
2 Lê Trường An 16 20 80% 21.17
3 Thế Khải 34 39 87% 35.98
4 Xuân Quỳnh 27 40 68% 40.85
5 Eagle Eye 30 39 77% 55.8
6 Quản Thanh Mai 37 40 93% 4.28
7 Long Trần 33 39 85% 25.62
8 Uyên Nguyễn 27 39 69% 39.67
9 nguyen tan vu 30 40 75% 39.85
10 Tăng Thị Huỳnh Như 18 27 67% 38.07
11 Giả Sử 3 6 50% 7.4
12 Nguyễn thị hương huyền 32 40 80% 8.43
13 bùi thị kim liễu 31 40 78% 56.32
14 Thụy Hằng 34 40 85% 48.3
15 Nguyễn Tiến Bình 27 40 68% 50.92
16 Sơn Trần 0 0 0% 0.02
17 Nguyệt Lê 11 20 55% 19.3
18 Biển Lặng 33 40 83% 8.4
19 Na Xa 33 40 83% 34.48
20 Nguyên Van Tu 31 36 86% 60.6
21 Bang Chủ Cái Bang 21 31 68% 60.28
22 daicatien 27 35 77% 31.02
23 Vũ Dũng 27 40 68% 36.03
24 hiền Vy 16 39 41% 27.42
25 Lan Ngố 32 37 86% 29.47
26 Trúc Phan Công 12 27 44% 60.1
27 tô thị hằng 29 39 74% 37.73
28 Trương Thị Ngân 22 40 55% 46.38
29 Hai Milimet 14 18 78% 37.85
30 Loan Ham Học 28 40 70% 42.3
31 Huỳnh Thị Hạnh Phúc 0 0 0% 0.23
32 Huy Anhhuy 26 40 65% 45.32
33 Kien Nguyen Trung 11 18 61% 60.67
34 phan thi kim nguyen 32 40 80% 49.42
35 Nguyễn Hồng Ánh 32 35 91% 22.93
36 Huỳnh Lê Chiêu Dương 17 40 43% 41.13
37 Khoa Lữ 16 39 41% 31.55
38 Elina Huỳnh 33 40 83% 55.63
39 Nam Lucius 33 40 83% 32.48
40 Người Cô Đơn 31 40 78% 60.18
41 Chỉ Cần Em 36 40 90% 28.2
42 Bửu Tuyền 19 40 48% 33.13
43 Huỳnh Thị Bé 9 18 50% 60.2
44 le quang toan 28 40 70% 30.68
45 nguyễn thị chi 34 39 87% 58.98
46 Kim Kim 3 7 43% 3.23
47 Đức Long Mai 32 40 80% 45.33
48 Tú PT 19 40 48% 38.92
49 Dương's 13 20 65% 60.13

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12