Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Loan Ham Học

  • Trường THPT Nguyễn Trường Tộ - Gia Lai
  • 725
  • "mong mọi người giúp đỡ :)"

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 24 75%
Môn Lí lớp 12 435 551 73%
Môn Hóa lớp 12 25 549 52%
Môn Sinh lớp 12 205 954 51%
Môn Anh lớp 12 75 172 46%
Tổng cộng: 740 2250 57%

Comment giao lưu với Loan Ham Học

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com