Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Eagle Eye

  • Trường THPT Thốt Nốt - Cần Thơ
  • 10
  • ""If you want something, all the universe conspires in helping to achieve it" _The Alchemist_"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 0 174 72%
Môn Hóa lớp 12 0 5 40%
Môn Sinh lớp 12 0 14 21%
Môn Anh lớp 12 0 48 65%
Tổng cộng: 0 241 67%

Comment giao lưu với Eagle Eye

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com