Đề thi thử đại học môn Lý đề số 33

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 55 câu - Số lượt thi : 175

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Một vật có khối lượng nghỉ là mchuyển động với vận tốc độ v rất lớn thì động năng của vật là

Câu 2: Một mạch R, L, C mắc nối tiếp mà L, C không đổi R biến thiên. Đặt vào hai đầu mạch một nguồn xoay chiều rồi điều chỉnh R đến khi Pmax , lúc đó độ lệch pha giữa U và I là

Câu 3: Một con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ. Chu kì dao động của con lắc không đổi khi

Câu 4: Con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ có khối lương m=0,1 kg gắn với lò xo độ cứng k, dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang có phương trình: x(t)= 2 sin(10t+\frac{\pi }{2})(cm). Xác định thời điểm thỏa mãn: x=x1=1cm; v=v1=-10√3 (cm/s).

Câu 5: Vật nặng của con lắc lò xo có khối lượng m = 0,1 kg và lò xo có độ cứng k, hệ thống dao động điều hòa trên mặc phẳng nằm ngang có phương trình: x(t)= 2 sin(10t+\frac{\pi }{2})(cm). Xác định thời điểm thỏa mãn: x=x1=-√2cm; v=v1=-10√2 (cm/s).

Câu 6: Một con lắc có khối lương m = 0,5g, chu kỳ T=2π/5. Biết rằng ở thời điểm t =0, con lắc ở vị trí biên độ góc αo ( cosαo=0,99). Phương trình dao động con lắc là

Câu 7: Quả nặng của con lắc dây có khối lương m =0,5g, dao động với chu kì T=2π/5. Ở thời điểm t=0, con lắc ở vị trí biên độ góc αo = 8o. Sức căng dây ở vị trí có biên độ góc αo là:

Câu 8: Con lắc dây có khối lượng  m = 0,5g, dao động với chu kì T=2π/5. Ở thời điểm t=0, con lắc ở vị trí biên độ góc αo = 8. Sức căng ở dây ở vị trí cân bằng của dao động con lắc là

Câu 9: Hai nguồn dao động được gọi là nguồn kết hợp, khi chúng dao động

Câu 10: Thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt chất lỏng với hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2. Gọi \lambda là bước sóng, d1 và d2 lần lược là khoảng cách từ điểm M đến các nguồn S1 và S2. Điểm M đứng yên khi

Câu 11: Khi tần số dao động của sóng âm là 600 Hz, sóng truyền đi với vận tốc 360m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhất dao động ngược pha là

Câu 12: Sau khi bóp vò súng 9,1s, người bắn nghe thấy tiếng nổ thứ hai gây ra do dự phản xạ âm từ vách núi ở cách xa mình 1500m. Lúc đó có gió thổi theo phương truyền âm ( vận tốc truyền âm trong không khí yên tĩnh v'=330m/s). Xác định vận tốc v của gió ( biết v'<v).

Câu 13: Hai nguồn nhỏ S1 và S2  được nối với cùng một nguồn phát âm ra âm thanh với cùng một pha và cùng cường độ mạnh được đặt như hình 12.1. Một người đứng ở điểm N với S1N=3m và S2N=3,375m. Tốc độ sóng âm trong không khí là v=330m/s. Đường PQ là trung trực của S1S2. Bước sóng dài nhất để ở N người đó không nghe được âm từ hai loa là

Câu 14: So với hiệu điện thế, dòng điện xoay chiều chạy qua mạch chỉ gồm cuộn cảm sẽ dao động điều hòa và

Câu 15: Trong đoạn mạch xoay chiều R, L, C dòng điện và hiệu điện thế cùng pha khi

Câu 16: Gọi B0 là cảm ứng từ cực đại của 1 tỏng 3 cuộn dây ở động cơ không đồng bộ 3 pha, cảm ứng từ tổng hợp của từ trường quay tại tâm stato có trị số bằng:

Câu 17: Chọn câu ĐÚNG trong các câu dưới đây:

Câu 18: Để tìm sóng có bước sóng \lambda trong máy thu vô tuyến điện, người ta phải điều chỉnh giá trì của điện dung C và độ tự cảm L trong mạch dao động của máy. Giữa \lambda, L và C phải thỏa mãn hệ thức.

Câu 19: Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm một tụ điện C =85pF và một cuộn cảm L=3µH. Bước sóng \lambda  của sóng thu vô tuyến điện mà mạch điện có thể thu được là

Câu 20: Trong thí nghiệm với khe Iâng nếu thay không khí bằng nước có chiết suất n =4/3 thì hệ vân giao thoa trên màn ảnh sẽ có

Câu 21: Chọn câu SAI trong những câu dưới đây:

Câu 22: Đặc trưng của phổ vạch Rownghen phục thuộc vảo

Câu 23: Tìm câu SAI trong các câu dưới đây:

Câu 24: Theo mẫu nguyên tử Bo ( Bohr), các electron trong nguyên tử có thể chuyển động quanh hạt nhân theo các quỹ đạo tròn

Câu 25: Vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện khi bị bứt khỏi kim loại phụ thuộc vào các yếu tố nào kể sau: (1)Kim loại dùng làm catốt (2)số photon đập vào catốt trong 1s (3) Tần số của ánh sáng kích thích

Câu 26: Trong khoảng thời gian 4h, 75% số hạt nhân ban đầu của một đồng vị phóng xạ đã bị phân rã. Thời gian bán rã của đồng vị đó là

Câu 27: Trong máy xiclôtrôn, các iôn được tăng tốc bởi:

Câu 28: Nitơ tự nhiên có khối lượng nguyên tử m = 14,00666u và gòm hai đồng vị chính là N14 ( có khối lượng nguyên từ m1 =14,00307u) và N15 ( có khối lương nguyên tử là m2). Biết N14  chiếm 99,64% và 0,36% số nguyên tử nitơ tự nhiên. Khối lương m2 của N15 là

Câu 29: Một CLLX gồm quả cầu nhỏ và LX có độ cứng k=80N/m. Con lắc thực hiện 100 dao động hết 31,4s. Chọn gốc thời gian là lúc quả cầu có li độ 2cm và đang chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ với vận tốc có độ lớn 40√3 cm/s thì phương trình dao động của quả cầu là

Câu 30: Một dây AB dài 1,8m căng thẳng nằm ngang. đầu B cố định. đầu A gắn vào một bản rung tần số 100Hz. Khi bản rung hoạt động, người ta thấy trên đây có sóng dừng gồm 6 bó sóng, với A xem như một nút. Tính bước sóng và vân tốc truyền sóng trên dây AB.

Câu 31: Chọn câu phát biểu không đúng:

Câu 32: Cho mạch dao động gồm một cuộn cảm mắc nối tiếp với một tụ điện C1 thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng \lambda _{1}, thay tụ trên bằng tụ C2 thì mạch thu được sóng điện từ có \lambda _{2}. Nếu mắc đồng thời hai tụ nối tiếp với nhau rồi mắc vào cuộn cảm thì mạch thu được sóng có bước sóng \lambda xác định bằng công thức

Câu 33: Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có 4 cặp cực rôto quay với tốc độ 900 vòng/ phát, máy phát điện thứ hai có 6 cặp cực. Hỏi máy phát điện thứ hai phải có tốc độ là bao nhiêu thì hai dòng điện do các máy phát ra hòa vào cùng một mạch điện.

Câu 34: Người cần truyền một công suất điện một pha 10000kW dưới một hiệu điện thế hiệu dụng 50kV đi xa. Mạch điện có hệ số công suất cosφ = 0,8. Muốn tăng tỉ lệ năng lượng mất trên đường dây không quá 10% thì điện trở của đường dây phải có giá trị

Câu 35: Một nguồn âm phát ra một âm đơn sắc có tần số f, cho nguồn âm chuyển động với tốc độ v trên một đường tròn bán kính R trong mặt phẳng nằm ngang. Máy thu 1 đặt tại tâm đường tròn, máy thu 2 đặt cách máy thu 1 một khoảng 2R cùng trong mặt phẳng quĩ đạo của nguồn âm. Kết luộn nào sau đây là đúng

Câu 36: Một đĩa đặc đang quay với tốc độ 360 vòng/phút thì quay chậm dần đều và dừng lại sau đó 600s. Số vòng quay của đĩa trong thời gian quay chậm dần là

Câu 37: Bán kính của Trái Đất tại xích đạo xấp xỉ bằng

Câu 38: Góc nghiêng của trục quay trên mặt phẳng quỹ đạo của Trái Đất là

Câu 39: Chất phóng xạ Co_{27}^{60} có chu kì bán rã T = 5,33 năm và khối lượng nguyên tử là 56,9 u. Ban đầu có 500g chất Co^{60} . Sau bao nhiêu năm thì khối lượng chất phóng xạ còn lại là 100g?

Câu 40: Một bánh xe quay quanh nhanh dần dều từ nghỉ quanh trục quay của nó. Các thành phần gia tốc at và ath của một điểm tại P nằm cách trục quay một đoạn r theo \gamma , r và t là:

Câu 41: Một người có khối lượng m =50 kg đứng ở mép sàn quay hình tròn, đường kính 4m, có khối lượng M= 200kg. Bỏ qua ma sát ở trục quay. Lúc đầu hệ đứng yên. Người bắt đầu chuyển động với vận tốc 5 m/s( so với đất) quanh mép sàn. Vận tốc góc của sàn khi đó là:

Câu 42: Một khối trụ khối lượng m = 3 kg có đường kính D=6cm và có chiều cao h =8cm được đặt trên mặt bàn nằm ngang. Hướng, điểm đặt và độ lớn của lực nhỏ nhất có thể làm cho khối này bị lật đổ ( quay quanh một điểm O ở đáy khối) là:

Câu 43: Trên mặt bàn nằm ngang có một khối trụ m = 3kg, đường kính D = 6cm và chiều cao h =8cm. Độ lớn của lực F và điểm đặt của nó cần để kéo khối trụ trượt thẳng đều trên mặt bàn khi hệ số ma sát trượt k = 0,4 là:

Câu 44: Một vành tròn có bán kính R=100cm, có thể dao động quanh trục ∆ vuông góc với mặt phẳng chứa vành đó và đi qua điểm O của vành. Biết momen quán tính I=0,40kg.m2 ( hình 12.3) . Khối lượng của vành tròn là:

Câu 45: Một vòng tròn có bán kính R=100cm, momen quán tính I=0,40kg.m2  có thể dao động quanh trục ∆ vuông góc với mặt phẳng chứa vành đó và đi qua điểm O ở biên vành. Kéo vành cho lệch khỏi vị trí ban đầu αo = 90o thì vận tốc của tâm vành tròn tại vị trí cân bằng là

Câu 46: Một vành tròn có khối lương 0,2 kg được treo lên một cái đinh ở điểm nằm sát biên vành. Bỏ qua mọi ma sát. Để tâm vành tròn quay được 180o thì góc lệch ban đầu phải là

Câu 47: Một hệ gồm 3 lò xo có độ cứng lần lượt k1, k2, và k3 được phép nối tiếp nhau. Độ cứng của hệ lò xo này là

Câu 48: Cho dòng điện xoay chiều qua một mạch điện gồm có R, L, C mắc nối tiếp. Hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch thì

Câu 49: Ở đâu có xuất hiện điện từ trường?

Câu 50: Chọn câu sai:

Câu 51: _{92}^{238}\textrm{U} biến thành _{82}^{206}\textrm{Pb} sau bao nhiêu phóng xạ alpha và β- ?

Câu 52: Độ phóng xạ H

Câu 53: Một vật năng buộc vào một sợi dây ( coi như khôn giãn) có chiều dài l quay xung quanh một trục thẳng đứng với vận tốc góc ω. Vận tốc ω tối thiểu để dây treo không ở vị trí thẳng đứng là

Câu 54: Trong phòng thí nghiệm có một lượng chất phóng xạ, ban đầu trong 1 phút người ta đếm được có 360 nguyên tử của chất bị phân rã, sau đó 2 giờ trong 1 phút có 90 phân tử phân rã. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là

Câu 55: Phương trình dao động điều hòa có dạng x= A sinωt, Gốc thời gian được chọn là:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 nguyenthu 27 35 77% 23.17
2 nguyennhuthoa 13 13 100% 25.8
3 CSH - 516 11 15 73% 16.37
4 nguyen huong 8 10 80% 12.68
5 Vì Sao Cô Đơn 15 38 39% 43.63
6 Phạm Thị Bích Thủy 2 2 100% 2.65
7 usain 3 6 50% 6.93
8 Trần Vỹ 0 0 0% 0.18
9 nguyễn khánh 2 7 29% 21.63

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12