Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên CSH - 516

  • THPT Thạch Thành 2 - Thanh Hóa
  • 9557

Cấp độ thành viên

11
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 6 3 100%
Môn Lí lớp 12 2179 1480 82%
Môn Hóa lớp 12 3380 2477 76%
Môn Sinh lớp 12 3095 1999 85%
Môn Anh lớp 12 881 511 91%
Tổng cộng: 9541 6470 82%

Comment giao lưu với CSH - 516

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com