Đề thi thử đại học môn lý đề số 35

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 56 câu - Số lượt thi : 274

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số?

Câu 2: Con lắc lò xo có độ cứng k = 40N/m dao động điều hòa. Khi vật m của con lắc đi qua vị trí có x = - 2cm thì thế năng điều hòa của con lắc là:

Câu 3: Trên sợi dây đàn hồi khi có sóng dừng thì:

Câu 4: Sóng âm có đặc tính:

Câu 5: Các đặc tính sinh lí của âm là:

Câu 6: Dòng điện xoay chiều hình sin là dòng điện:

Câu 7: Máy biến thế:

Câu 8: Hai dao động ngược pha khi:

Câu 9: Để hai sóng có thể giao thoa với nhau thì:

Câu 10: Mắc một ống dây có L và r nối tiếp với một điện trở R = 10Ω vào nguồn điện có U = 7,5V và có tần số f = 50Hz. Hiệu điện thế đo được giữa hai đầu ống dây là U1= 5,5V, giữa 2 đầu điện trở UR = 2,8V. Kết quả nào sau đây là SAI.

Câu 11: Cho mạch điện như hình 14.1. Biết uAB  =  200sin100πt (V), cuộn cảm có L = \frac{1}{\pi } H, ampe kế chỉ 2A và hệ số công suất của mạch điện là \frac{\sqrt{2}}{2}. Để công suất tiêu thụ của đoạn mạch điện lớn nhất, mắc thêm một tụ điện C2, lúc này ampe kế chỉ giá trị A. Các giá trị C1, C2 là:

Câu 12: Một mạch điện R, L, C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế: UAB = 200sin100πt (V). Biết rằng: L = \frac{1}{\pi } H, ZC = 50 Ω, cường độ dòng điện là 2A và hệ số công suất của mạch điện là \frac{\sqrt{2}}{2 }. Để công suất tiêu thụ của đoạn mạch điện lớn nhất, mắc thêm một tụ công suất tiêu thụ của đoạn mạch điện lớn nhất, mắc thêm một tụ điện C= 63,7 µF, khi đó cường độ dòng điện trong mạch là:

Câu 13: Tìm phát biểu SAI về sóng vô tuyến.

Câu 14: Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 300 vòng, cuộn thứ cấp 1500 vòng. Mắc cuộn sơ cấp vào một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dung 120 V. Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là:

Câu 15: Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 300 vòng, cuộn thứ cấp 1500 vòng. Biết hiệu suất của máy biến thế bằng 1 và cường độ hiệu dụng ở cuộn sơ cấp là I= 2A. Cường độ hiệu dụng chạy trong mạch là:

Câu 16: Kết luận nào KHÔNG ĐÚNG.

Câu 17: Gọi R là điện trở của dây dẫn và U là hiệu điện thế của dây dẫn. Để giảm điện năng hao phí trên đường dây, thực tế tốt nhất người ta phải:

Câu 18: Dòng điện xoay chiều có đặc điểm:

Câu 19: Dây AB dài 120cm, đầu A mắc dọc một nhánh âm thoa có tần số f = 40 Hz, đầu B gắn cố định. Âm thoa dao động trên dây có sóng dừng với 4 bó sóng. Vận tốc tryền sóng trên dây là:

Câu 20: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có L = 4mH và một tụ điện có C = 0,1pF. Chu kì dao động riêng của mạch có giá trị: 

Câu 21: Tụ điện C = 500pF, cuộn cảm L = 0,2mH, ắc quy có s.đ.đ E = 1,5V (hình 14.3), có thể tạo ra dao động điện từ trong mạch LC. Chọn t = 0 khi tụ bắt đầu phóng điện, lấy π2 = 10. Phương trình dao động của điện tích là:

Câu 22: Tìm câu trả lời ĐÚNG trong các câu dưới đây:

Câu 23: Mạch R, L, C mắc nối tiếp có hệ số công suất bằng 1 khi:

Câu 24: Mạch chọn sóng của một radio có cuộn dây L = 1mH. Tìm giá trị điện dung của tụ đế nó thu được bước sóng 100m.

Câu 25: Trong thí nghiệm I-âng về giao thia ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe S1S2 là a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D = 2m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng \lambda _{1} = 0,6 µm và \lambda _{2} = 0,5 µm vào hai khe thì thấy trên màn có những vị trí tại đó vân sáng của hai bức xạ trùng nhau. khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng nhau là:

Câu 26: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là:

Câu 27: Vận tốc lan truyền của sóng điện từ:

Câu 28: Khi một sóng ánh sáng đang truyền trong một môi trường mà qua mặt phân cách rồi truyền trong một môi trường khác, thì:

Câu 29: Trong phương trình phản ứng hạt nhân: _{5}^{10}\textrm{B}+_{0}^{1}\textrm{n}\rightarrow _{Z}^{A}\textrm{X}+_{2}^{4}\textrm{He},_{Z}^{A}\textrm{X} là phương trình nào?

Câu 30: Cho mạch nối tiếp RC, dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn do được UR = 30 V, UC = 40 V, thì hiệu điện thế ở hai đầu mạch lệch pha so với hiệu điện thế ở hai đầu  tụ điện một lượng là: 

Câu 31: Quang phổ của một bóng đèn dây tóc khi nóng sáng thì sẽ:

Câu 32: Mạch dao đông lý tưởng: C = 50µF, L = 5mH. Hiệu điện thế cực đại ở hai bản cực tụ là 6 (V) thì dòng điện cực đại chạy trong mạch là:

Câu 33: Một sóng âm truyền từ không khí vào nước, sóng âm đó ở hai môi trường:

Câu 34: Catot của một tế bào quang điện làm bằng vonfram. Biết công thoát của electron đối với vonfram là 7,2.10-19 J và bước sóng của ánh sáng kích thích là 0,180 µm. Để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện thế hãm có giá trị tuyệt đối là:

Câu 35: Cho mạch điện RLC ghép nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây có điện trở thuần 30Ω , độ tự cảm 0,159H và tụ điện có điện dung 45,5µF. Hiệu điện thế ở hai đầu mạch có dạng u = Usin100πt (V). Để công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị cực đại thì điện trở R có giá trị là:

Câu 36: _{11}^{24}\textrm{Na} là chất phóng xạ β-, ban đầu có khối lượng 0,24g. Sau 105 giờ độ phóng xạ giảm 128 lần. Kể từ thời điểm ban đầu thì sau 45 giờ lượng chất phóng xạ trên còn lại là:

Câu 37: Khi đi vào một ngõ hẹp, ta nghe tiếng bước chân vọng lại đó là:

Câu 38: Bán kính quỹ đạo của trái đất quanh mặt trời vào cỡ:

Câu 39: Tương tác điện từ là tương tác giữa:

Câu 40: Hạt nhân mẹ Ra đứng yên phân rã và biến đổi thành một hạt α và một hạt nhân con Rn. Biết mRa = 225,977 u; mRn = 221,970 u; m α = 4,0015 u. Động năng của hạt nhân Rn:

Câu 41: Trong phân rã α, hạt nhân mẹ Ra đứng yên phân rã và biến đổi thành một hạt α và một hạt nhân con Rn. Biết mRa = 225,977 u; mRn = 221,970 u; mα = 4,0015 u. Động năng của hạt nhân Rn:

Câu 42: Động năng của vật rắn quay quanh một trục ∆ là:

Câu 43: Một thanh thép thẳng khối lượng không đáng kể tựa lên giá tại điểm B. Biết rằng AB = x1 = 1,5m, BC = x2 = 0,5m, g = 9,8 m/s2 hình 14.4. Độ lớn lực do bản lề tác dụng lên đầu A của thanh, khi có vật khối lượng m = 50kg treo tại điểm C là: 

Câu 44: Cây cầu phẳng có trọng lượng P = 75000N được gối lên hai đầu mố A và B cách nhau 15m. Khi có một oto khối lượng m = 1,5 tấn đỗ ở điểm cách đầu A một khoảng: CA = 10m. Áp lực NA tác dụng lên các trụ đỡ A là:

Câu 45: Cây cầu phẳng có trọng lượng P = 75000N được gối lên hai đầu mố A và B cách nhau 15m. Khi có một oto khối lượng m = 1,5 tấn đỗ ở điểm cách đầu A một khoảng: CA = 10m. Áp lực NB là:

Câu 46: Một thanh dài L, một đầu tựa vào tường, còn đầu kia được treo bằng một sợi dây cùng chiều dài. Hệ số ma sát nghỉ giữa thanh với tường là µ0 = 0,77. Nếu thanh ở ranh giới của sự trượt thì góc φ giữa thanh với tường bằng bao nhiêu?

Câu 47: Một bánh xe quay quanh dần đều từ trạng thái nghỉ quanh trục quay của nó. Gọi P là 1 điểm trên bánh xe nằm cách trục quay 1 đoạn R,\theta là góc góc hợp bởi vecto gia tốc a và bán kính nối điếm P với tấm quay. Hãy xác định biểu thức liên hệ giữa \theta theo số vòng quay N?

Câu 48: Chiều dài một chiếc thang. Đầu AB = 3m, khối lượng m = 6kg, có trọng tâm G ở chính giữa thang. Đầu A của thang dựa vào tường có ma sát không đáng kể. Chân thang B tựa trên mặt sàn sẽ bị trượt khi ở cách xa chân tường thẳng đứng một khoảng lớn hơn 1m. Phản lực đàn hồi R’ của sàn lên đầu B cách chân tường 1m là:

Câu 49: Một thanh gỗ dài 3m dựa vào tường nhà. Biết rằng: thanh gỗ có khối lượng m = 6kg, có trọng tâm G ở chính giữa và ma sát đầu dựa vào tường không đáng kể, chân thanh B tựa trên mặt sàn sẽ bị trượt khi ở cách xa chân tường thẳng đứng một khoảng lớn hơn 1m. Hệ số ma sát nghỉ cực đại giữa chân thanh và sàn sẽ là:

Câu 50: Câu phát biểu nào sau đây SAI?

Câu 51: Một đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = \frac{0,3}{\pi } H. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là U = 100V, tần số dòng điện là 50Hz, công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 100W. Giá trị của R tham gia trong mạch là:

Câu 52: Chọn câu SAI:

Câu 53: Một vật nặng buộc vào một sợi dây không giãn có chiều dài l quay xung quanh một trục thẳng đứng với vận tốc ω. Lực căng của dây có giá trị nào sau đây?

Câu 54: Phát biểu nào sau đây là sai với nội dung hai giả thuyết của Bo?

Câu 55: Tương tác hấp dẫn là:

Câu 56: Một vật khối lượng m chuyển động tròn đều với vận tốc dài v, vận tốc góc ω trên một đường tron bán kinh R. Lực hướng tâm được tính theo biểu thức nào?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12