Đề thi thử đại học môn Lý- Đề số 37

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 58 câu - Số lượt thi : 259

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Người ta đưa một đồng hồ quả lắc từ mặt đất lên độ cao h= 5 km. Bán kính Trái Đất R= 6400 km. Mỗi ngày đêm đồng hồ đó chạy chậm  

Câu 2: Một con lắc đơn được thả không vận tốc ban đầu từ biên độ α0. Cơ năng của con lắc là

Câu 3: Biên độ một dao động điều hòa bằng 0,5m. Trong thời gian 5 chu kì dao động vật đi được quãng đường bằng

Câu 4: Một vật dao động điều hòa có phương trình x(t) = Asin(ωt+φ) (con lắc dao động nhỏ khi Fms= 0) thì có động năng và thế năng cũng dao động điều hòa với tần số

Câu 5: Một người làm thí nghiệm với một chất lỏng và một cần rung có tần số 20Hz. Giữa hai điểm S1,S2 người đó đếm được 12 hyprbol, quỹ tích của các điểm đứng yên. Khoảng cách giữa đỉnh của hai hypebol ngoài cùng là 22cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng sẽ là

Câu 6: Hiện tượng giao thoa và nhiễu xạ là hai hiện tượng đặc trưng cho

Câu 7: Trên một sợi dây đàn hồi căng ngang có sóng dừng, M là một bụng sóng còn N là một nút sóng. Biết rằng trong khoảng MN có 3 bụng sóng. Cho MN = 63 cm, tần số của sóng f= 20(Hz). Độ dài của bước sóng trên dây là  

Câu 8: Trên một sợi dây đàn hồi căng ngang MN= 63cm có sóng dừng, M là một bụng sóng còn N là một nút sóng. Biết rằng trong khoảng MN có 3 bụng sóng. Tần số của sóng f=20(Hz). Vận tốc truyền sóng trên dây là

Câu 9: Công suất tỏa nhiệt của một mạch điện xoay chiều phụ thuộc vào

Câu 10: Một ống dây có L và R mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C vào nguồn điện có hiệu điện thế là u= 120√2 sin314t.  Ampe kế trong mạch chỉ I= 2,0A. Nếu ba vôn kế mắc giữa hai đầu ống dây, giữa hai đầu tụ điện và giữa hai cực nguồn chỉ cùng giá trị, thì điện trở của ống dây là

Câu 11: Một ống dây có L và R= 52Ω mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C vào nguồn điện có hiệu điện thế là u= 120√2 sin314t. Ampe kế trong mạch chỉ I= 2,0A. Nếu ba vôn kế mắc giữa hai đầu ống dây, giữa hai đầu tụ điện và giữa hai cực nguồn chỉ cùng giá trị, thì điện dung của tụ điện là

Câu 12: Một mạch điện có L và R= 52Ω mắc nối tiếp với một tụ điện C= 1,06.10-4F vào nguồn điện có hiệu điện thế là u= 120√2 sin314t. Ampe kế trong mạch chỉ giá trị cực đại. Nếu ba vôn kế mắc giữa hai đầu ống dây, giữa hai đầu tụ điện và giữa hai cực nguồn chỉ cùng giá trị thì độ tự cảm của ống dây là

Câu 13: Một mạch điện R,L,C mắc nối tiếp. Biết rằng R= 52Ω, C= 5,3.10-5F nguồn điện có hiệu điện thế là u= 120√2 sin314t. Ampe kế trong mạch chỉ I= 2,0A. Nếu ba vôn kế mắc giữa hai đầu ống dây, giữa hai đầu tụ điện và giữa hai cực nguồn chỉ cùng giá trị thì độ tự cảm của ống dây là 

Câu 14: Một tụ điện C= 0,2MF. Để mạch có tần số dao động riêng 500Hz thì hệ số tự cảm L phải có giá trị bằng bao nhiêu? Cho π2= 10

Câu 15: Một mạch điện thu sóng vô tuyến gồm một cuộn cảm L= 2 µH và hai tụ điện có C1>C2. Biết bước sóng vô tuyến thu được khi hai tụ mắc nối tiếp và song song lần lượt là λ1=1,2√6π(m) và λ2=6π (m). Điện dng của các tụ là

Câu 16: Bức xạ hồng ngoại là bức xạ

Câu 17: Một vật phát tia hồng ngoại phải có nhiệt độ

Câu 18: Bức xạ tử ngoại là

Câu 19: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe S1,S2 được chiếu sáng bởi nguồn S. Cho S1S2= 0,8mm. Khoảng cách D= 1,6m. Bước sóng ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm khi khoảng vân i= 1mm là

Câu 20: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe S1,S2 được chiếu sáng bằng nguồn sáng trắng có bước sóng nằm trong khoảng 0,4µm < λ < 0,76µm. Bước sóng các bức xạ đơn sắc có vân sáng trùng với vân sáng bậc 5 của ánh sáng tím ( có bước sóng 0,4µm) là

Câu 21: Hai khe hẹp S1 và S2 song song cách nhau 1,0mm được chiếu sáng bởi khe sáng S nằm song song cách đều S1 và S2. Trên màn ảnh đặt song song cách xa các khe 1 khoảng D=100 cm có các vân màu đơn sắc và vân chính giữa cách đều S1 và S2. Đặt một bản thủy tinh chiết suất n=1,5 bề dày e= 0,10mm chắn ở sau khe S1 thì thấy vân sáng chính giữa dịch chuyển

Câu 22: Catôt của một tế bào quang điện được phủ một lớp kim loại có công thoát của electron là 1,90eV. Khi chiếu sáng cho catốt bằng một chùm sáng đơn sắc có bước sóng λ= 0,56 µm. Giới hạn quang điện của kim loại đó là

Câu 23: Khi chiếu sáng đơn sắc cho catôt  của một tế bào quang điện bằng bước sóng λ= 0,56 µm thì xuất hiện dòng quang điện. Dùng một màn chắn tach ra một chùm hẹp các electron quang điện và hướng chúng vào một từ trường đều  có phương vuông góc với vận tốc vmax của electron có độ lớn B= 6,1.10-5T. Biết rằng công thoát của electron là 1,90eV. Bán kính cực đại của quỹ đạo của các electron đi trong từ trường là

Câu 24: Chùm electron có năng lượng 35 KeV đập vào một bia môlipđen phát tia X có phổ liên tục. Bước sóng giới hạn λmin là 

Câu 25: Chọn câu SAI trong các câu dưới đây

Câu 26: Hằng số phóng xạ (còn gọi là hằng số rã)

Câu 27: Để đo chu kì bán rã của một chất phóng xạ β- người ta dùng máy đếm xung “ đếm số hạt bị phân rã” (mỗi lần hạt β- rơi vào máy thì gây ra một xung điện làm cho số đếm của máy tăng một đơn vị ). Trong lần đo thứ nhất, máy đếm ghi được 340 xung trong một phút. Sau đó một ngày, máy đếm chỉ còn ghi được 112 xung trong một phút. Tính chu kì bán rã của chất phóng xạ

Câu 28: Tính tuổi của một tượng cổ bằng gỗ biết rằng độ phóng xạ β- của nó bằng 0,77 lần độ phóng xạ của một khúc gỗ cùng khối lượng vừa mới chặt. Biết chu kì bán rã của C14 là 5600 năm

Câu 29: Với máy biến áp, nếu bỏ qua điện trở của các dây quấn thì ta luôn có:               

Câu 30: Một lò xo nhẹ treo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên là 30cm. Treo vào đầu dưới lò xo một vật nhỏ thì thấy hệ cân bằng khi lò xo dãn 10cm. Kéo vật theo phương thẳng đứng cho tới khi lò xo có chiều dài 42cm, rồi truyền cho vật vận tốc 20 cm/s hướng lên trên (vật dao độn điều hòa). Chọn gốc thời gian khi vật được truyền vận tốc, chiều dương hướng lên. Lấy g=10m/s2. Phương trình dao động của vật là:

Câu 31: Tìm phát biểu sai về sự tạo thành quang phổ vạch của hiđrô

Câu 32: Đoạn mạch có cảm kháng 10Ω và tụ C=  F mắc nối tiếp. Dòng qua mạch i=2√2sin(100πt+ \frac{\pi }{4} )(A). Mắc thêm điện trở R nối tiếp vào mạch bằng bao nhiêu để tổng trở Z=ZL+ZC:

Câu 33: Một sóng ngang lan truyền trên một sợi dây rất dài có phương truyền sóng u= 0,05cos(100πt – 2,5πx)(m,s). Độ dời của một phần tử môi trường có tọa độ x= 40cm ở thời điểm t=0,5s

Câu 34: Cho mạch R,L,C mắc nối tiếp R=20√3 Ω, L=0,6/π H, C= 10-3/4π F. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp u= 200√2cos(100π)V. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch

Câu 35: Sóng (cơ học) ngang được truyền trong môi trường

Câu 36: Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha dựa trên

Câu 37: Chu kì chuyển động của Trái Đất quang Mặt Trời là

Câu 38: Vệ tinh tự nhiên của Trái Đất có

Câu 39: Biết chu kì bán rã của  _{83}^{226}\textrm{Ra} là 1622 năm. Độ phóng xạ của một gam _{83}^{226}\textrm{Ra} là

Câu 40: Tại thời điểm ban đầu người ta có 1,2g  _{86}^{222}\textrm{Rn} . Radon là chất phóng xạ có chu kì bán rã T= 3,6 ngày. Sau khoảng thời gian t= 1,4T số nguyên tử _{86}^{222}\textrm{Rn}  còn lại là

Câu 41: Đơn vị của momen động lượng là

Câu 42: Mômen lực là đại lượng

Câu 43: Một bánh đà hình trụ có khối lượng 200kg, bán kính 30cm, chịu tác dụng của một momen lực 20Nm. Thời gian để tăng tốc từ nghỉ lên tốc độ góc 10rad/s là

Câu 44: Một bánh đà hình trụ có khối lượng 200kg, bán kính 30cm đang quay với tố độ góc 10rad/s. Động năng của bánh đà bằng

Câu 45: Một chiếc đèn chiếu sáng có khối lượng 20kg được treo vào đầu của một thanh nằm ngang có khối lượng không đáng kể. Trọng lượng của bóng đèn là

Câu 46: Một bóng đèn chùm khối lượng 20kg được treo vào đầu của một thanh nằm ngang có khối lượng không đáng kể. Thanh được gắn vào cột nhờ bản lề và một dây treo nghiêng góc 300 so với phương nằm ngang. Lực căng của sợi dây là

Câu 47: Một chiếc đèn chiếu sáng có khối lượng 20kg được treo vào đầu của một thanh nằm ngang có khối lượng không đáng kể. Thanh được gắn vào cột nhờ bản lề và một dây treo nghiêng góc 300 so với phương nằm ngang. Thành phần thẳng đứng của phản lực tường tác dụng vào thanh của bản lề là

Câu 48: Một chiếc đèn chiếu sáng có trọng lượng 196N được treo vào đầu của một thanh nằm ngang có khối lượng không đáng kể. Thanh được gắn vào cột nhờ bản lề và một dây treo nghiêng góc 300 so với phương nằm ngang. Thành phần nằm ngang của phản lực tường tác dụng vào thanh của bản lề là

Câu 49: Chuyển động tuần hoàn nào sau đây không phải là một dao động

Câu 50: Một con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng. Chiều dài tự nhiên của con lắc lò xo là 60cm. Khối lượng của quả cầu là 200g. Lấy g= 10m/s2. Lúc t=0 lò xo có độ dài 59cm, vận tốc bằng 0 và lực đàn hồi có độ lớn 1N, chiều dương hướng xuống. Độ cứng của lò xo có độ lớn là

Câu 51: Treo một con lắc trên trần ô tô đang chuyển động, trần nằm ngang

Câu 52: Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức: i= I0sinωt và biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có dạng u= U0sin(ωt-π/2). Ta có thể suy ra đoạn mạch này

Câu 53: Chọn câu SAI khi kết luận về dao động điện từ trong mạch dao động

Câu 54: Để có sự tách thành các chùm tia đơn sắc sau lăng kính thì chùm tia tới trước lăng kính phải thỏa mãn điều kiện

Câu 55: Cho phản ứng hạt nhân:  _{4}^{9}\textrm{Be} + _{1}^{1}\textrm{H}   → X + _{3}^{6}\textrm{Li} . Hạt X có thể là hạt nào trong các hạt sau

Câu 56: Một điểm trên đường xích đạo của trái đất khi trái đất quay xung quanh trục địa cực. Vận tốc góc của điểm đó là

Câu 57: Chọn phát biểu không đúng về dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số:

Câu 58: Một chất điểm dao động điều hòa dọc trục 0x quanh vị trí cân bằng O với chu kì T. Tại một thời điểm nào đó, chất điểm có li độ và  vận tốc là x1 và v1. Tại một thời điểm sau đó một khoảng thời gian ∆t, li độ và vận tốc của nó được xác định theo biểu thức:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Vì Sao Thế 35 50 70% 48.3
2 Trần Vân Anh 32 43 74% 51.95
3 tuan ho 27 50 54% 4.67
4 Nguyen Thanh Cong 14 23 61% 20.63
5 Lê Văn Dũng 22 50 44% 30.92
6 Vuong Tieu Long 8 11 73% 10.52
7 nguyễn văn dũng 4 4 100% 12.15
8 le huy 2 4 50% 19.4
9 Độn Đần Đạt 16 28 57% 33.22
10 võ văn thông 9 18 50% 55.2
11 Nguyễn Thị Dạ Thảo 18 57 32% 12.97
12 Punpun Nguyễn 15 24 63% 10.13
13 hgsjdga 41 50 82% 62.48
14 Nhật thực 37 56 66% 58.67
15 Tu Day 2 3 67% 5.37
16 Pzo Pra 14 50 28% 46.25

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12