Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên hgsjdga

  • Trường THPT Tiên Lãng - Hải Phòng
  • 22235

Cấp độ thành viên

18
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 62 118 77%
Môn Lí lớp 12 8521 2087 84%
Môn Hóa lớp 12 13641 3527 80%
Môn Sinh lớp 12 1 2 100%
Môn Anh lớp 12 0 30 47%
Tổng cộng: 22225 5764 81%

Comment giao lưu với hgsjdga

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com