Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lê Văn Dũng

  • Trường THPT Thực Nghiệm - Hà Nội
  • 870

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 7 26 38%
Môn Lí lớp 12 221 467 52%
Môn Hóa lớp 12 6 1009 40%
Môn Sinh lớp 12 626 498 75%
Tổng cộng: 860 2000 52%

Comment giao lưu với Lê Văn Dũng

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com