Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Vuong Tieu Long

  • Trường THPT Hà Nội - Amsterdam - Hà Nội
  • 540

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 30 27 67%
Môn Lí lớp 12 470 1015 49%
Môn Hóa lớp 12 30 704 39%
Tổng cộng: 530 1746 45%

Comment giao lưu với Vuong Tieu Long

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com