Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 đề số 1

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 31 câu - Số lượt thi : 2115

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Choose the best answer from the four options given (marked A, B,C, or D) to complete each sentence. (

Câu 6: My house _________in 1986.

Câu 7: The doctor _________me not to stay up too late at night.

Câu 8: Tomorrow we'll go to Noi Bai Airport to meet Maryam, _________comes from Malaysia.  

Câu 9: His house looks very large and beautiful. It is _________house.

Câu 10: If you get up early, you _________late.

Câu 11: It's very hot today. I wish I _________on the beach now.

Câu 12: When he lived in the city, he _________to the theater twice a week.

Câu 13: My father asked us _________too much time playing computer games.

Câu 14: Hoai can not remember the name of the restaurant _________she ate her favorite roasted duck.

Câu 15: If I were a flower, I _________a sunflower.

Câu 16: Nobody went to the party, _________?

Câu 17: It is nearly 3 months _________he visited his parents.

Câu 18: _________population is another unpleasant result we have to solve.

Câu 19: If  we _________enough time, we’ll study this exercise more carefully.

Câu 20: What would you do, if you _________a UFO?

Identify the underlined word/ phrase (A or B,C,D) need correcting to become an exact one

Câu 21: The picture was painting by Michael last year.                                   

Câu 22: There’s the woman who she sold me the handbag.

Câu 23: Mr. Smith is going to buy a new Japanese car, doesn’t he?     

Câu 24: I met a lot of interesting people while I was studying at Ho Chi Minh City

Câu 25: If I were you, I didn’t buy that expensive car.

Read the following passage, then choose the correct answer to questions 26 - 30.

I went to Australia on a student program last year and I like to (26)_______you about it. I was very (27)_______when I knew I was going to Australia because I had never been there before. I didn’t think about the problems of speaking English (28)_______I met my host family. At first I couldn’t communicate with them because my English was so bad. All the five years I had been learning English wasn’t much used at all (29)_______we didn’t have real practice at school. Even though my grammar was good, my pronunciation wasn’t. My problem is (30)_______ ‘l’ and ‘r’. For example, Australian people often asked “What do you eat in Vietnam?” I wanted to tell them that we eat rice, but they didn’t understand when I said “We eat lice”…

Câu 26: ___________(26)

Câu 27: ___________(27)

Câu 28: ___________(28)

Câu 29: ___________(29)

Câu 30: ___________(30)

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Đệ Rô Béo 30 30 100% 1.62
2 Minh Thư 28 30 93% 6.77
3 Lưu Hoàng Phương Khanh 27 30 90% 7.3
4 Hoan Nguyen Dang 27 30 90% 7.33
5 Vũ Đức Ngọc 27 30 90% 4.62
6 Thy Lê 27 30 90% 4.67
7 nguyễn thị thúy an 27 30 90% 8.17
8 Lưu Thị Phương Thảo 27 30 90% 5.8
9 Hằng Hâm 27 30 90% 1.82
10 Lam Khanh 26 29 90% 4.42
11 Nơi TìnhYêu Kết Thúc 26 30 87% 27.12
12 Thư Thánh Thiện 26 30 87% 10.38
13 Nguyễn Thị Như Quỳnh 26 30 87% 12.2
14 Linh Minky 26 30 87% 2.77
15 Huy 26 30 87% 9.58
16 Nguyen Huy Tai 26 30 87% 11.93
17 TNT.ShouKa 26 30 87% 5.13
18 nguyễn trọng nghĩa 25 29 86% 6.77
19 Lê Ngọc Anh 25 30 83% 16.37
20 Tuyet Hanh Ndc 25 30 83% 9.57
21 Thạnh Thôgg Tháii 25 30 83% 7.55
22 lecanhtruong 25 30 83% 5.07
23 Hồ Duy Bình 24 29 83% 12.62
24 Phong Lê 24 30 80% 10.27
25 Trần Thị Thanh Tuyền 24 30 80% 5.6
26 Thai tran 23 28 82% 7.77
27 Huỳnh Thị Mỹ Ngọc 23 30 77% 9.52
28 Kieu my 23 30 77% 5.83
29 Nguyễn Hữu Toàn 23 30 77% 3.82
30 vo minh chau 22 30 73% 11.18
31 minhhang 22 30 73% 6.02
32 Nguyen Minh Huy 22 30 73% 12.08
33 Sony Demons 22 30 73% 7.32
34 Kim Khánh 22 30 73% 14.32
35 Phuong Stardoll 22 30 73% 6.28
36 Mai Phuong 21 30 70% 6.02
37 Do Hue An 21 30 70% 6.3
38 Lê Tiến Đại 21 30 70% 10.38
39 Loc Tran 21 30 70% 11.87
40 Nhok Thang 21 30 70% 7.5
41 Trịnh Thiên Ngôn 21 30 70% 15.08
42 Mimela Kakuni 21 30 70% 6.7
43 No Name 19 25 76% 9.57
44 Nhi Mai 20 30 67% 5.15
45 Lieu Thai Phu 20 30 67% 8.42
46 Hoang Khanh 19 29 66% 21.05
47 Lenny Vin 19 30 63% 17.33
48 wolfnghia99 19 30 63% 7.07
49 đỗ tiến anh 17 25 68% 11.12
50 hằng nguyễn 16 22 73% 7.62
51 trần thị 18 29 62% 20.17
52 Nguyễn Thị Tường Vy 18 30 60% 9.05
53 nguyendieulinh 18 30 60% 15.53
54 nguyễn thuỵ thanh tâm 18 30 60% 14.07
55 Ṫ͇h͍̽á͠ͅį̆ T̥͑ù͔̽n͕̂ģ̛ 17 30 57% 46.88
56 Huyền Trang 17 30 57% 17.18
57 pham the truong 16 29 55% 39.45
58 Hưng Hài Hước 16 30 53% 8.42
59 tranduc 16 30 53% 5.9
60 Đỗ Hồng Mai 16 30 53% 9.22
61 Nguyen Thanh Nga 15 28 54% 11.28
62 Nhi Nguyễn 15 30 50% 4.68
63 MítTơ Tronie 13 25 52% 7.97
64 Linh 13 30 43% 9.03
65 Mèo Con 13 30 43% 16.17
66 nguyen quoc phuong 13 30 43% 5.6
67 Thành Thật Thà 13 30 43% 7.25
68 Nguyệt Hà 12 30 40% 5.5
69 Huỳnh Đức Duy 7 18 39% 15.25
70 Danh Tuấn 8 30 27% 5.95
71 An Nguyễn 26 30 87% 13.57
72 nhật vỹ 19 24 79% 15.48
73 Vu Ngoc Thai 9 15 60% 15.42
74 Anh Vũ 28 30 93% 3.12
75 Vỹ La 27 30 90% 7.3
76 MAi Ảnh 26 30 87% 3.57
77 nguyễn trần bảo ngọc 18 30 60% 7.63
78 Hiền Pun 10 30 33% 17.37
79 Brain Phan 20 30 67% 10
80 Thụyy Vyy 22 30 73% 9.78
81 Vân Anh 22 30 73% 7.48
82 Le Minh Hieu 25 30 83% 5.08
83 Lê Hiếu Thảo Tâm 26 30 87% 3.83
84 nguyễn thi hảo 12 30 40% 32.82
85 Vi Lam 30 30 100% 4.78
86 Nguyễn Hữu Nam 24 30 80% 7.15
87 Bin 10 30 33% 21.45
88 super naughty 10 29 34% 13.7
89 Lê Hương's 2 3 67% 1.63
90 Nguyễn Việt Cường 24 30 80% 4.07
91 Vân Võ 2 2 100% 1.73
92 Yến Hoàng Trần 27 30 90% 6.95
93 kaito kid ice angel 26 30 87% 3.58
94 vũ thị lan anh 11 16 69% 2.83
95 Nhựt Minh Lê 22 29 76% 8.43
96 Việt Anh 17 30 57% 3.45
97 Nguyễn thị thảo linh 25 30 83% 15.13
98 Đặng Thị Thực 20 30 67% 14.5
99 Nguyễn Khánh Vy 11 30 37% 9.32
100 Trang Hoang 24 30 80% 9.12
101 Bảo An 22 30 73% 19
102 Khanh Hoang 14 24 58% 13.73
103 Tống Thị Anh 19 30 63% 7.1
104 Thanh's Huyền's 22 30 73% 5.38
105 Nguyễn Thị Hoàng Yến 14 30 47% 13.57
106 Phạm Đăng Hoa 15 30 50% 9.37
107 Đoann Trangg 24 29 83% 7.02
108 Hạnh Phúc Giản Đơn 2 2 100% 0.65
109 Annie Lê 9 25 36% 4.55
110 Thanh Binh Ho 20 30 67% 12.33
111 Lê Thị Dương 24 30 80% 4.78
112 Uyên Nguyễn 27 30 90% 3.83
113 vo nguyen tuyet tram 15 30 50% 16.13
114 Mike Kintaru 21 30 70% 10.4
115 pnlinh 21 30 70% 21.1
116 Hoài Thu 27 30 90% 2.6
117 Malik Andy 16 30 53% 7.05
118 Đình Vicky 26 29 90% 12.87
119 Trần khánh an 0 0 0% 0.43
120 Tú Bà Sâuciu 16 30 53% 6.28
121 Tuyet Anh 18 30 60% 8.32
122 Yến Oanh 10 30 33% 2.68
123 Nguyễn Thị Trúc Ly 21 30 70% 13.88
124 Khánh Thu 19 30 63% 11.73
125 Hoàng Minh Quân 8 10 80% 5.68
126 Lê Gia Khang 17 29 59% 8.05
127 Ha Tran 29 30 97% 3.48
128 Cu Culé 26 30 87% 7.5
129 GIAP QUANG MINH 17 27 63% 16.97
130 Lục Thiên Hà 17 30 57% 10.98
131 Phạm Lê Như Quỳnh 24 30 80% 8.43
132 Tài Lưu 27 30 90% 7.75
133 Phương Uyên 19 26 73% 6.93
134 nguyen huong lan 20 30 67% 4.48
135 thanh thư 13 29 45% 3.97
136 Nguyễn Thị Thu Hà 26 30 87% 3.73
137 Lê Hoàng Kim Ngân 24 30 80% 9.72
138 NH. Phước Tachibana 4 19 21% 10.12
139 Bùi Thu Phương 28 30 93% 5.35
140 Dat Nguyen 15 30 50% 8.65
141 Tiến Dũng 17 27 63% 5.43
142 Ly Xuan Loc 6 30 20% 23.17
143 Phan Minh Quang 16 25 64% 10.25
144 Tuan Tran 18 28 64% 15.23
145 Susu RaLy 10 30 33% 17.67
146 Thu Nga 9 22 41% 7.28
147 Hoang Khanh Linh 11 30 37% 8.98
148 Tấn Khoa 21 30 70% 9.62
149 Gia Hân 18 30 60% 6.92
150 trần thanh tùng 29 30 97% 1.68
151 Baek Hyun 8 16 50% 13.85
152 Tử Đinh Hương 14 29 48% 8.8
153 Nguyễn Danh Kiên 23 30 77% 21.72
154 Phan Quốc An 24 30 80% 3.8
155 Thùy Trang 22 30 73% 5.38
156 ayato sakamaki 17 30 57% 9.63
157 Đăng Linh 27 29 93% 6.6
158 Tran Hang 1 6 17% 1.38
159 Nguyen Thanh Lan 14 25 56% 4.9
160 Nguyễn Quỳnh Anh 14 30 47% 4.6
161 Ayumi Phạm 23 30 77% 9.45
162 Châu Nguyễn 24 30 80% 4.05
163 Hoàng Thị Như 22 29 76% 16.07
164 Anh Nguyen 25 30 83% 8.78
165 phuong minh nhu 15 20 75% 6.05
166 Lê Bá Lĩnh 22 30 73% 8.73
167 Vân Vớ Vẩn Vãi 15 24 63% 8.13
168 Hoàng Khắc Anh 18 29 62% 4.53
169 ELE 25 30 83% 4.82
170 Võ Đình Tuấn 7 8 88% 1.48
171 Nguyễn Tiến Đạt 24 30 80% 3.87
172 Vũ Diệp Lâm Nhi 20 30 67% 14.53
173 Vũ Việt Hoài 10 30 33% 1.62
174 Ken To 26 30 87% 3.48
175 Duy Vũ 5 11 45% 2.63
176 Hoàng Như Mai 15 30 50% 19.05
177 Thảo Minh 25 30 83% 6.88
178 Tran Thi Phuong 22 30 73% 4.7
179 Minh Anh 19 29 66% 4.37
180 Hoàng Thị Thu Hoài 23 30 77% 9.88
181 Mỹ Duyên 23 30 77% 7.5
182 Vinmini Bom 19 29 66% 6.3
183 Nguyễn Hà Khánh Linh 24 30 80% 6.57
184 Sén Dư 18 30 60% 6.3
185 Lưu Hà Uyên 23 30 77% 6.02
186 Bùi Trần Anh Vũ 23 30 77% 5.58
187 Nguyễn Hải Yến 14 30 47% 21.37
188 Đỗ Phong 16 28 57% 4.32
189 Kim Lý 17 30 57% 18.12
190 Thanh Huyền 1 3 33% 0.73
191 Tuấn Cường 21 30 70% 10.1
192 Quyên Quyên 16 30 53% 17.18
193 Linh Lê 14 30 47% 14.33
194 Dương Hai 25 30 83% 17.75
195 Hà Thành Lê 19 30 63% 6.32
196 Quýt Anh 25 30 83% 14.45
197 Gosuha Longshendo 18 30 60% 6.12
198 ĐOÀN THANH BIỂN 0 0 0% 1.22
199 Đỗ Thị Khánh Huyền 26 28 93% 6.37
200 Đạt Nguyễn 16 30 53% 9.13
201 Nguyễn Quốc Trung 26 30 87% 9.43
202 ngốk Arietty 23 30 77% 7.43
203 Trương Văn Quốc 23 29 79% 8.4
204 Diệu Huyền 13 30 43% 5.48
205 NGUYỄN DUY KHÁNH 21 30 70% 5.68
206 Võ Trung Hậu 27 30 90% 6.05
207 Hoàng Béo 8 24 33% 16.73
208 Hong Anh Mai 15 29 52% 11.68
209 Lương Công Quỳnh 22 30 73% 19.28
210 Jumi Trần 24 30 80% 7.82
211 Hương Mii 20 28 71% 5.77
212 TK Đoàn 17 30 57% 13.57
213 Trai's Đểu Xì Tin's 27 30 90% 2.47
214 Thái An Bình 21 29 72% 11
215 Người Đặc Biệt 17 27 63% 9.75
216 tran trung kien 21 27 78% 3.6
217 Hải Trần 25 30 83% 8.3
218 Nguyễn Minh Sáng 16 24 67% 6.17
219 Hoa Pháp 18 30 60% 21.25
220 ngo ngoc ngan 7 30 23% 3.35
221 Hoàng Thảo Nhi 21 30 70% 6.32
222 Hong Ly Truong 21 29 72% 7.17
223 Nguyễn Lê Quỳnh Thy 26 30 87% 6.48
224 Phan Kim Anh 13 30 43% 11.18
225 Hoàng Anh 25 30 83% 5.95
226 Linh Linh'ss 10 27 37% 4.35
227 Thạch Nguyễn Ngọc 20 30 67% 5.55
228 Le Van Duc 16 27 59% 5.78
229 Bách Văn Nguyễn 11 16 69% 2.47
230 Lê Thanh Ngọc Ánh 17 29 59% 9.65
231 Tít's Sociu's 20 30 67% 30.58
232 Bích Thoa Nguyễn 24 30 80% 13.4
233 hoàng ân 17 25 68% 7.1
234 Nhi Yến 11 25 44% 9.23
235 Dang Tran Thao Vy 26 30 87% 10.45
236 Uyên 25 30 83% 6.12
237 Bạch Dương 23 29 79% 2.95
238 Sườn Cơm Bịch 2 12 17% 5.87
239 Lê Hoàng Long 21 30 70% 4.57
240 Hoàng Thị Hà 12 30 40% 7.1
241 Kun's Lee 16 30 53% 7.75
242 Mai Mun 3 3 100% 0.58
243 ngô quốc phát 22 30 73% 7.45
244 Quỳnh2001 21 30 70% 11.25
245 Trần Hoàng Anh 11 27 41% 8.95
246 Cao Ha Minh 22 30 73% 3.12
247 Hà Trần 23 30 77% 10.1
248 Mộng Mơ 19 25 76% 13.75
249 Tố Như 23 30 77% 9.42
250 Con Ông Trời 9 30 30% 14.12
251 Bùi Lưu Thành Đạt 8 10 80% 1.93
252 Như Lưu 14 30 47% 17.8
253 Huỳnh Linh Trung 13 28 46% 12.35
254 Ngoc Duy Nguyen 20 30 67% 6.97
255 Nguyễn Minh Duy 17 30 57% 13.98
256 Thuỷ tiên 8 16 50% 4.68
257 Bốn Mắt Hay Cười 22 30 73% 6.4
258 Kim Anh Nguyễn 13 30 43% 4.28
259 Uyên Ốc 15 30 50% 25.78
260 Lâm Ý Như 22 30 73% 23.68
261 Văn's Hiếu's 10 30 33% 12.1
262 Trần Thị Phương Thảo 19 30 63% 7
263 Thi Mai 19 30 63% 9.73
264 Đỗ quang lộc 17 30 57% 23.35
265 Phạm Uyên Nhi 25 30 83% 10.83
266 Dương Thu Thủy 28 30 93% 7.78
267 lanpham 3 7 43% 2.23
268 Phạm Hoàng Long 27 30 90% 27.02
269 Băng Băng Hải 14 30 47% 20.42
270 Lê Đức Trí 18 30 60% 14.87

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9