Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Susu RaLy

  • THPT Bản Ngà - Cao Bằng
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 3 33%
Môn Lý lớp 12 0 126 56%
Môn Hóa lớp 12 0 269 51%
Môn Sinh lớp 12 0 46 54%
Môn Tiếng Anh lớp 12 0 389 58%
Môn Địa lớp 12 0 89 69%
Môn Sử lớp 12 0 148 57%
Môn GDCD 0 1 100%
Tổng cộng: 0 1071 56%

Comment giao lưu với Susu RaLy

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com