Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán đề số 3

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 10 câu - Số lượt thi : 687

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Cho phương trình: x- 2(m - 1)x + m - 5 = 0 (m là tham số)

Câu 1: Chứng minh rằng phương trình có 2 nghiệm phân biệt với mọi m

Câu 2: Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm x1, xthỏa mãn điều kiện  x12  +   x22 = 10 

Thực hiện phép tính:

Câu 3: A= \frac{1}{4}\sqrt{180} + \sqrt{20} - \sqrt{45} +5

Câu 4: B = \frac{x-\sqrt{x}}{\sqrt{x}} + \frac{x - 1}{\sqrt{x}-1}

Giải các bài tập sau:

Câu 5: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 4x - 5y = -5\\ 4x - 7y = -1 \end{matrix}\right.

Câu 6: Cho hình thoi ABCD, đường cao AH. Cho biết AC = m, BD = n và AH = h. Chứng minh rằng \frac{1}{h^{2}} = \frac{1}{m^{2}} + \frac{1}{n^{2}}

Cho đường tròn (O) và điểm M nằm ngoài đường tròn (O). Qua điểm M kẻ 2 tiếp tuyến MA, MB đến đường tròn (O) với A, B là các tiếp điểm. MPQ là cát tuyến không đi qua tâm O, P nằm giữa M và Q. Qua P kẻ đường thẳng vuông góc với OA cắt AB, AQ tương ứng tại R, S. Gọi trung điểm của đoạn PQ là N

Câu 7: Chứng minh rằng 5 điểm M,A,N,O,B cùng thuộc một đường tròn. Chỉ rõ bán kính của đường tròn đó.

Câu 8: Chứng minh rằng: RP = RS

Câu 9: Cho một tam giác có chiều cao bằng \frac{3}{4} cạnh đáy. Nếu chiều cao tăng thêm 3m và cạnh đáy giảm đi 2m thì diện tích của nó tăng thêm 9m2. Tính cạnh đáy và chiều cao của tam giác đã cho. 

Câu 10: Cho a,b,c là độ dài 3 cạnh của một tam giác có chu vi bằng 2. Tìm GTNN của biểu thức

P = 4(a^{3} +b^{3} +c^{3} ) + 15abc

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 kanna 8 10 80% 4.13
2 Nguyễn Nữ Minh Thư 7 10 70% 28.38
3 vu lac hoan 7 10 70% 12.02
4 Phương Anh 4 6 67% 25.98
5 Hà Trần 1 1 100% 12.53
6 Nguyễn Văn Chiến 2 2 100% 1.72
7 Danh Tuấn 2 10 20% 0.47
8 Lê Đức Anh 3 10 30% 0.63
9 huynh tan phat 3 10 30% 2.75
10 Don Phuong Tjnk 4 9 44% 1.5
11 Đạt's Cọt's 2 10 20% 9.98
12 Phùngg Văn Quangg 1 9 11% 4.15
13 Cao Văn Minh 5 10 50% 10.68
14 D-Quang Huy 3 10 30% 5.03
15 võ thị thanh loan 3 10 30% 1.32
16 Diep Le 3 10 30% 1.82
17 Nguyen trung ta 2 10 20% 3.08
18 camuyen 2 10 20% 0.23
19 Se Se 1 10 10% 4.37

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9