Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Phú Thọ năm 2013

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 33 câu - Số lượt thi : 1865

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Chọn phương án A, B, C , hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Chọn chữ cái A, B, C hoặc D ứng với từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành các câu sau. 

Câu 5: Did your children enjoy _________in the sea?

Câu 6: You have read this artide on the website, ________?

Câu 7: The girl wishes she _________ in Hue for the festival next week.

Câu 8: The final examination will be held  _________ June 18th , 2013.

Câu 9: The boy mended his shirt by  _________ .

Câu 10: If it_______ , we will go to the movies.

Câu 11: We’re good friends. We _________ each other since we were in primary school.

Câu 12: We should _________ all the electric appliances when leaving our room.

Câu 13: Let’s _________ somewhere for a drink.

Câu 14: He went on working _________ it stated to rain.

Câu 15: I couldnt tell what time it was because the workmen had removed the _________ of the clock.

Câu 16: Hoa: I suggest going camping next Sundaỵ. Lan:_________ .

Tìm một lỗi sai trong bốn phẩn gạch chân A ,B, C hoặc D trong các câu sau.

Câu 17:  I haven’t heard from Maria since a long time.

Câu 18: Nam has not finished his homework yet. and Hoa hasn't, neither.

Câu 19: She has a friend whom is the manager of this company.

Câu 20: Mr. Green has taught such many students that he can’t remember all of their names.

Câu 21: She wanted to know how long did it take to get there.

Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành câu. 

Viết dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn chình các câu sau. 

Câu 22:

Câu 23:

Câu 24:

Câu 25:

Viết dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn chình các câu sau. 

Chọn phương án đúng A ,B,C hoặc D để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau. 

Hoa's grandma likes watching the weather (1) ________  on TV. The weather in Ha Noi is often mild. The (2) ________ in Ha Noi are often between 26°C and 30°C. However, they are much lower between December and February. Ho Chi Minh City often (3) ________ higher temperatures than those of Ha Noi and Hue. Thunderstorms, (4) ________lightings and heavy rains, often take place along the south-central coast. The Cuu Long Delta experiences sunny weather almost all the year around. However, in this area, there are sometimes heavy rains and floods (5) ________ cause a lot of  damage to the crops.

Câu 26: __________(1)

Câu 27: __________(2)

Câu 28: __________(3)

Câu 29: __________(4)

Câu 30: __________(5)

 Hoàn chỉnh câu thứ hai sao cho không đổi nghĩa so với câu đã cho. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Do Hai Dang 26 26 100% 2.98
2 Trần Anh Tuệ 26 26 100% 16.92
3 Thư Huỳnh 25 26 96% 4.02
4 Lưu Thị Phương Thảo 24 26 92% 5.65
5 Thạnh Thôgg Tháii 24 26 92% 7.38
6 Oliver Smith 24 26 92% 7.02
7 Vũ Đức Ngọc 23 26 88% 5.32
8 Bùi Nguyễn Bảo Ngọc 23 26 88% 5.75
9 Tú Trầnn 22 26 85% 6.57
10 Đoàn Phương Trang 21 23 91% 5.05
11 vo minh chau 22 26 85% 6.93
12 Phong Lê 20 21 95% 3.27
13 bo bo hong thinh 20 21 95% 5.1
14 TNT.ShouKa 21 26 81% 6.17
15 Tèo Tí Tởn 21 26 81% 4.03
16 Hao Nguyen 21 26 81% 5.67
17 Nguyễn Thị Như Quỳnh 20 26 77% 7.15
18 Hoang Khanh 20 26 77% 7.97
19 Hưng Hài Hước 19 24 79% 9.72
20 Nguyen Huy Tai 19 26 73% 10.1
21 Lê Ngọc Anh 19 26 73% 11.78
22 Phan Tấn Bình 19 26 73% 6.75
23 Hoàng Lâm 18 26 69% 8.93
24 Thành Thật Thà 16 26 62% 5.23
25 Nguyệt Hà 13 26 50% 5.02
26 Nhi Trần 13 26 50% 15.08
27 le thi kim oanh 13 26 50% 22.87
28 Phan Quỳnh 11 24 46% 5.85
29 Sơn Nguyễn 11 25 44% 14.3
30 Hoàng Văn Đăng 10 26 38% 12.78
31 Hong Ly Truong 20 26 77% 6.65
32 Minh Ngọc 20 26 77% 9.87
33 Minh Anh 21 26 81% 4.13
34 Thái An Bình 15 25 60% 8.57
35 Phạm Uyên Nhi 20 26 77% 11.68
36 Lãnh thị hoa 16 25 64% 7.27
37 Lạc Vân 12 21 57% 17.6
38 NGUYEN THANH DAT 7 26 27% 1.77
39 kaito kid ice angel 22 26 85% 13.22
40 nguyệt 16 26 62% 6.83
41 super naughty 12 26 46% 3.5
42 Tung Nguyen 22 26 85% 7.9
43 ankarrywang 22 26 85% 10.78
44 Anh Vũ 24 26 92% 2.68
45 Nguyễn Tuấn Hiệp 20 26 77% 4.62
46 Lê Thắng 14 26 54% 10.48
47 Nguyễn Thu HUyền 11 12 92% 1.48
48 Duy Hidai Mrd 21 26 81% 5.82
49 thanhTrang 14 26 54% 13.85
50 Tấn Khoa 19 26 73% 12.37
51 宋玲 20 26 77% 3.58
52 Hoàng Như Mai 19 26 73% 6.32
53 Bí Mật Trái Tim 24 26 92% 5.58
54 Kun's Lee 17 26 65% 5.52
55 Đỗ Thị Thủy Vi 16 26 62% 5.85
56 Nguyên Thị Bảo Châu 20 26 77% 7.82
57 Nguyễn Lê Quỳnh Thy 23 25 92% 8.48
58 Phan Quốc An 25 26 96% 3.93
59 Trai's Đểu Xì Tin's 21 26 81% 3
60 Tuyet Anh 13 20 65% 4.97
61 Vũ Diệp Lâm Nhi 19 24 79% 5.85
62 Thoa Nguyễn 22 26 85% 4.43
63 NhatHaa 9 26 35% 7.65
64 Lương Thành 16 22 73% 21.82
65 A B C D 22 26 85% 10
66 Bùi Quốc Toàn 11 25 44% 10.92
67 Trần Khánh Linh 12 26 46% 10.05
68 MAi Ảnh 25 26 96% 3.97
69 Tran The Cuong 12 12 100% 1.42
70 Trần Quỳnh Nga 23 26 88% 7.93
71 ngô quốc phát 20 25 80% 47.45
72 Duc Spears 19 26 73% 5.37
73 Đỗ Minh Thùy 21 25 84% 6.1
74 Phạm Quốc Huy 18 21 86% 4.7
75 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 18 26 69% 5.97
76 Phương Kobayashi 22 26 85% 4.77
77 Lưu Hà Uyên 21 26 81% 4.33
78 ☼Cu Hiếu⌂⌂⌂☼⌂☼⌂☼ 5 21 24% 1.2
79 Nguyễn Hà Khánh Linh 16 21 76% 5.72
80 Châu Nguyễn 20 21 95% 2.22
81 Happiness delight PCY 19 26 73% 15.22
82 Linh Linh'ss 16 25 64% 5.3
83 Hoàng Đức Minh 14 26 54% 11
84 Thuy Pham 19 26 73% 4.93
85 Phú Nguyễn 22 26 85% 4.83
86 Nguyễn thị thảo linh 22 26 85% 7.15
87 Hiếu Phạm 17 24 71% 7.92
88 Nhi Nhi 17 25 68% 5.15
89 lanpham 18 26 69% 13.8
90 Kyong Takanashi 20 26 77% 8.52
91 Nguyễn Hoàng Anh 21 26 81% 10.17
92 Sang Trương 23 26 88% 4.23
93 vu hoang phuong lien 16 26 62% 12.05
94 Thiều thị hương 18 20 90% 15
95 Dinh Quoc Thai 13 25 52% 5.57
96 Phương's Lãng's Tử'Ss 13 25 52% 6.68
97 12qwaszx 13 21 62% 8.82
98 Phạm Thị Vân Anh 21 26 81% 9.25
99 Quỳnh Phạm 17 26 65% 4.5
100 Nguyễn Khánh Như 21 26 81% 4.4
101 Dương Thu Thủy 22 26 85% 5.77
102 Mai Việt Đức 7 20 35% 12.15
103 Quyên Trần 18 21 86% 2.87
104 Nguyễn Văn Huy 12 19 63% 4.97
105 Hương Mii 17 25 68% 5.8
106 Phan Minh Quang 12 24 50% 7.03
107 Ohen'Ri Clesius Ken 16 22 73% 10.45
108 Thu Hà 11 26 42% 9.52
109 Bông Vi Ai Pi 18 26 69% 4.08
110 Sky Blue123 19 26 73% 4.27
111 Thảo Phương Nhi 16 20 80% 11.4
112 mễ bối 23 26 88% 6.73
113 Hoàng Khắc Anh 20 26 77% 3.22
114 Công Hữu 18 26 69% 10.63
115 Nguyễn Minh Duy 16 26 62% 10.85
116 duy thế 2 3 67% 1.47
117 Anthony Phan 24 26 92% 3.07
118 Bùi Phương Thảo 22 26 85% 33.65
119 Hạ Thị Hằng 22 25 88% 3.37
120 Lam Hân 10 20 50% 5.52
121 Trang Hoang 22 26 85% 6.08
122 Ngọc Anh 18 26 69% 10.57
123 Hoàng Anh 19 26 73% 12.43
124 Trần Đăng Doanh 19 26 73% 4.92
125 Susu RaLy 20 25 80% 18.15
126 An Jun 19 26 73% 5.28
127 Cao Ha Minh 19 26 73% 3.9
128 Pear MV Love 18 26 69% 11.42
129 Phương Nhi 18 26 69% 10.08
130 Như Lưu 9 21 43% 8.1
131 Pìh Ronan 19 25 76% 7.5
132 Dao Mổ 0 0 0% 0.15
133 Phương Thảo 21 26 81% 8.67
134 Boy Nhà Nghèo 8 26 31% 1.6

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9