Chọn khóa :

Danh sách đề thi online luyện thi và luyện đề đại học & THPT Quốc gia trực tuyến môn Hóa lớp 12.

Danh sách các đề thi online này được lọc từ tất cả các khóa trong "Các khóa học của Thầy cô" vì vậy các đề thi online này hoàn toàn giống được các đề thi trong các khóa ở mục "Các khóa học của Thầy cô", mục đích việc lọc này giúp cho các em học sinh tiện tìm kiếm và luyện tập các đề thi online một cách dễ dàng nhất

THẦY CHẤT - KHÓA HÓA HỌC DÀNH CHO HỌC SINH MẤT GỐC

1. Thi Online - Chủ đề 1: Các kiến thức cơ bản

 • Số đề thi: 0
 • Ngày phát hành: 11/04/2017

2. Thi Online - Chủ đề 2: Đại cương hóa học hữu cơ

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

3. Thi Online - Chủ đề 3: Hidrocacbon

 • Số đề thi: 0
 • Ngày phát hành: 21/05/2017

4. Thi Online - Chủ đề 4: Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

5. Thi Online - Chủ đề 5: Andehit - Axit cacboxylic

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

6. Thi Online - Chủ đề 6: Este - Lipit

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 18/08/2017

7. Thi Online - Chủ đề 7: Amin - Amino axit - Peptit - Protein

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 08/09/2017

8. Thi Online - Chủ đề 8: Polime - Cacbohidrat

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 11/10/2017

9. Thi Online - Chủ đề 9: Sự điện li

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 31/10/2017

10. Thi Online - Chủ đề 10: Phi kim

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 16/11/2017

11. Thi Online - Chủ đề 11: Kim loại

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 29/12/2017

12. Thi Online - Chủ đề 12: Nhận biết

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 28/02/2018

13. Thi Online - Chủ đề 13: Một số phương pháp giải nhanh thường dùng

 • Số đề thi: 0
 • Ngày phát hành: 11/03/2018

THẦY TÙNG - KHÓA LUYỆN THI ĐẠI HỌC - THPT QUỐC GIA - HÓA HỌC 2018

1. Thi Online - Este - Lipit

 • Số đề thi: 7
 • Đã phát hành

2. Thi Online - Cacbohidrat

 • Số đề thi: 4
 • Đã phát hành

3. Thi Online - Amin - Aminoaxit - Peptit - Protein

 • Số đề thi: 9
 • Đã phát hành

4. Thi Online - Polime

 • Số đề thi: 4
 • Đã phát hành

5. Thi Online - Đại cương về kim loại

 • Số đề thi: 9
 • Đã phát hành

6. Thi Online - Kim loại kiềm - Kiềm thổ - Nhôm

 • Số đề thi: 8
 • Đang phát hành ... loading

7. Thi Online - Crom - Sắt - Đồng

 • Số đề thi: 7
 • Ngày phát hành: 15/09/2017

8. Thi Online - Nhận biết - Tinh chế

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 18/10/2017

9. Thi Online - Hóa học với các vấn đề xã hội

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 25/10/2017

10. Thi Online - Dung dịch - Sự điện li

 • Số đề thi: 3
 • Ngày phát hành: 05/11/2017

11. Thi Online - Nito - Photpho

 • Số đề thi: 3
 • Ngày phát hành: 18/11/2017

12. Thi Online - Cacbon - Silic

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 04/12/2017

13. Thi Online - Đại cương hóa học hữu cơ

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 18/12/2017

14. Thi Online - Hidrocacbon

 • Số đề thi: 4
 • Ngày phát hành: 03/01/2018

15. Thi Online - Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol

 • Số đề thi: 4
 • Ngày phát hành: 16/01/2018

16. Thi Online - Andehit - Xeton - Axit cacboxylic

 • Số đề thi: 3
 • Ngày phát hành: 16/02/2018

THẦY LÂM - KHÓA LUYỆN THI ĐẠI HỌC - THPT QUỐC GIA - HÓA HỌC 2018

THẦY CHẤT - KHÓA LUYỆN ĐỀ LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ - CÓ VIDEO CHỮA

THẦY TÙNG - KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - THPT QUỐC GIA - HÓA HỌC 2018 - CÓ VIDEO CHỮA

THẦY LÂM_KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - THPT QUỐC GIA - HÓA HỌC 2018 - CÓ VIDEO CHỮA

THẦY TÙNG_KHÓA TỔNG ÔN KIẾN THỨC THI ĐẠI HỌC - THPT QUỐC GIA - HÓA HỌC 2018

THẦY LÂM_KHÓA TỔNG ÔN KIẾN THỨC THI ĐẠI HỌC - THPT QUỐC GIA - HÓA HỌC 2018

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 0962.951.247
 • 024.66.869.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com